2019-11-28, 09.44 (CET)

Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019

Regulatorisk

Tidigare idag, den 28 november 2019, publicerades ett pressmeddelande. I det bifogade pdf-dokumentet hänvisades till marknadsmissbruksförordningen (MAR).  Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. I denna rättelse återfinns det rättade pdf-dokumentet utan hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-09-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-09-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 134 257 SEK (923 049 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -5 843 022 SEK (-5 200 335 SEK) · Likvida medel uppgick till 17 107 410 SEK (9 921 882 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 300 758 SEK (1 218 977 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 016 035 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,58 SEK ( -0,53 SEK) · Soliditet 93,64 % (88,09 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.

VD-ord Stora steg mot full lansering och stärkt ekonomisk bas

Tredje kvartalet 2019 var en verifieringsperiod för OptiFreeze med framgångsrika tester på sticklingar och rosor i Kenya och i Lund. Det har varit mycket intensivt arbete kring vårt Blom-projekt men vi har även lyckats skriva ett avtal om en testperiod med ett tyskt företag, en av marknadsledarna, som levererar torkade grönsaker.

Genom stort engagemang och vårt forskningsteams hårda arbete har vi lyckats uppnå många mycket spännande resultat inom både sticklingar och snittblommor. På samma gång slutfördes en riktad emission som stärkte vår ägarkrets och säkerställde att vi har kapital för att fullfölja våra planer att göra vår teknik till den global standarden.

Huvudfokus på OptiFlower

OptiFreeze fortsatte att fokusera på OptiFlower-området under tredje kvartalet 2019 med huvudmålet att driva projekt från försöksstadie till kommersialisering. Målet från både Syngenta Flowers och OptiFreeze är att vara färdiga med produkthantering och metodimplementering på nyskördade sticklingar när Pelargoniumsäsongen börjar runt årsskiftet. För OptiFreeze innebär detta att vi tar ett stort steg mot att industrialisera vår teknik och full marknadslansering.

Tillsammans med vår samarbetspartner Syngenta har vi under perioden fortsatt och utvecklat vårt gemensamma projekt i Kenya. Vi har testat metoden på i huvudsak tre olika produkter: pelargonier, julstjärnor och lavendel. Resultaten är bra! Fullt i linje med vad vi har sett vid tidigare tester vid vår anläggning i Lund vilket bådar gott inför framtiden.

De framgångsrika resultaten innebar att vi efter kvartalets slut fick bekräftelser att vi ska utöka projektet och gå över mer mot en industrialiseringsfas där vi nu kommer att skicka behandlade sticklingar från Kenya till Syngentas anläggning i De Lier i Holland för att rota dem. Det är så det normala logistikflödet fungerar och det är viktigt att få bekräftat att vi kan leverera enligt detta. Vi befinner oss i en mycket spännande fas just nu.

Utvecklingen för projektet med att förlänga livslängden för snittblommor har också varit positiv. Snittblommor som rosor har en förväntad total livslängd på 12 till 14 dagar. Men på grund av den långa transportsträckan från produktionsplatsen till våra vaser i hemmet återstår oftast endast cirka 7 dagars livslängd för konsumenten. Efter framgångsrika lyckades vi hålla rosor fräscha i 14 dagar eller längre i rumstemperatur. Med hjälp av vår teknik kan alltså konsumenten njuta åtminstone dubbelt så länge av sina rosor i hemmet samtidigt som vi bidrar till mindre miljöpåverkan genom effektivare transporter från producenterna till grossisterna och återförsäljarna.

Vi kommer att fortsätta att verifiera dessa tester både i Kenya och i Lund med målet att kan vara klara under första halvåret nästa år.

OptiDry och OptiFresh

Under tredje kvartalet tecknade vi ett avtal med en kund i Tyskland om en industriell utvärdering av vårt OptiDry-segment. Samtidigt har vi arbetat med att designa ett system som har en högre kapacitet och bättre arbetsprestation när det gäller effektiv användning av energikällor. Detta arbete är nu slutfört och vi har beställt maskinen för leverans under november i år.

Under kvartalet har vi också utfört viktigt grundarbete för kommande framtidsprojekt inom OptiFresh-segmentet. Vi har jobbat med mango, ananas och andra nya produkter för att ytterligare finjustera vår metod för nya användningsområden och marknader med tillväxtpotential.

Finansiell uppdatering

Vi undersökte, som vi kommunicerat tidigare i år, olika sätt att ge bolaget en stark finansiell ställning för att gå in i nästa fas. För att förstärka finanserna snabbt och effektivt bestämde styrelsen att genomföra en riktad nyemission. Emissionen riktade sig till externa investerare, flera större aktieägare, styrelseledamöter och styrelseordförande. I juli meddelade vi att den riktade emissionen var slutförd och att 17,4 MSEK tillförts OptiFreeze. Via emissionen fick också bolaget några starka och stora investerare som har en stark tilltro till bolaget. Ett intressant faktum var att de största ägarna investerade i OptiFreeze utan rabatt på aktiekursen.

OptiFreeze har ett mycket positivt tredje kvartal i backspegeln. Vi fortsatte på vår inslagna väg, stärkte våra finanser ytterligare. Vi har även lyckats med att verifiera tekniken för sticklingar och skrivit kontrakt med en kund inom OptiDry-segmentet och genomfört framgångsrika tester kring rosor.

Jag tillträdde som tillförordnad VD i oktober och min första tid i OptiFreeze har varit mycket positiv och spännande. OptiFreeze har både tekniken, kunskapen och inte minst engagemanget att bli framgångsrikt. Jag kan konstatera att bolaget har gjort stora framsteg under kvartalet och jag ser framtiden an med stort självförtroende och tillförsikt.

Tack för visat intresse och för att ni följer vår resa,

Lund, den 28 november, 2019

Ulf Hagman, tf VD OptiFreeze AB

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Release

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se