2021-04-23, 08.30 (CEST)

OptiFreeze publiserar årsredovisning för 2020

Regulatorisk

KOMMENTARER FRÅN VD   Corona har ju onekligen satt ett stort avtryck på hela världen och självklart har OptiFreeze också påverkats, främst för att vi inte har kunnat resa på det sätt vi hade velat. Under 2020 har vi haft stora framgångar med vårt OptiBoost™ för behandling av snittblommor och vi gick från labtester till utveckling av maskiner för industriell behandling. 2021 ska blir året för kommersiellt genombrott.

Vi ska dock inte glömma våra övriga projekt som alla har fina möjligheter till framgång.

Status på våra olika projekt

Projektet med sticklingar för krukväxter har ju försenats pga Corona men arbetet pågår och vi ser postiva resultat både inom förlängd hållbarhet och förbättrad rotning.

Skogssticklingar är ju ett annat av våra spännande projekt och även här hoppas vi kunna komma igång snart. Förbättrad rotning av eukalyptus är ett mål i detta projekt. Ett avtal är skrivet med Mondi, ett av världens största skogs och pappersföretag. Vi ska genomföra tester i Sydafrika senare under 2021.

OptiDry för torkning av grönsaker och kryddor är ett av de projekt som redan har sett framgång tillsammans med ArcAroma. Vi har uppnått mer än 25% kortare torktid på rotfrukter och nästa steg är en offert med vår kund Steinicke i Tyskland, målet är leverans under Q4 2021.

OptiBoost™ för behandling av snittblommor är det projekt som vi har kommit längst med under 2020. Den första prototypen för industriell behandling installerades hos De Tulp under hösten och vi lärde oss en massa av de testerna. Följden av testerna blev att vi ändrade konstruktionen och installerade den nya maskinen med namnet Freja hos APH i januari. De första behandlade rosorna gick ut till två stora ICA-butiker inför Alla Hjärtans dag och i april 2021 lanserades ett butikskoncept som tagits fram tillsammans med SRC Scandinavian Retail Center och OptiFreeze började ta betalt för behandlingarna.

Vi har ju även MM Flowers på listan över kommande installationer och vi diskuterar nu nästa steg tillsammans med dem eftersom Covid så sakteliga släpper sitt grepp om UK. Intresset från nya kunder är stort och vi räknar med att teckna fler avtal under kommande månader.

Vi lanserade en ny affärsmodell för OptiBoost™ och den har tagits emot väl, kunderna uppskattar att betala per behandling och inte behöva göra stora investeringar.

Finansiella händelser I maj flyttade OptiFreeze från Spotlight och listades på Nasdaq First North, ett viktigt steg i vår strävan mot ett stort och internationellt bolag.Under juni genomföres en riktad nyemission där bolaget tillfördes ca 25 milj före emissionskostnader. Syftet var att stärka Bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden från den riktade emissionen avses användas till att utveckla OptiFreezes kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av Bolagets teknologi.

Fusion med ArcAroma AB

I januari 2021 presenterades ett förslag till fusion med ArcAroma AB och i början på mars 2021 tog respektive extra bolagsstämma beslut om att genomföra fusionen. Detta är något som vi verkligen ser fram emot! Med hjälp av ArcAromas starka inköpsorganisation kommer OptiFreeze att komma snabbare till marknaden med OptiBoost™.

Stärkt organisation är en viktig effekt av fusionen men det finns även betydande möjligheter till framgångsrik produktutveckling. OptiFreeze och ArcAroma arbetar med delvis samma teknik men olika inriktningar och detta öppnar upp för spännande möjligheter, framförallt inom livsmedel. ArcAroma har även ett säljbolag i Shanghai, vilket ger fina möjligheter för flera av projekten i OptiFreeze.

Jag vill tacka hela teamet på OptiFreeze för fantastiska insatser under 2020. Vi ser fram emot ett mycket spännande 2021.

Tack för visat intresse och för att ni följer vår resa

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

OptiFreeze AB (publ) har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. 

Erik Penser Bank är Certified Adviser, 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

of-ar-2020-FINAL Signed