2020-04-08, 08.30 (CEST)

OptiFreeze publicerar årsredovisning för 2019

Regulatorisk

OptiFreeze fick under 2019 bekräftat att OptiFlower och OptiDry för tillfället är bolagets viktigaste affärsområden.  I början av året, som ett resultat av det intensifierade arbetet inom OptiFlower-segmentet, gjorde vi vår första försäljning av OptiCept-linjen till Syngenta. Samarbetet med Syngenta, som är en av världens största aktörer inom växtförädling, har haft stor inverkan på OptiFreezes positiva utveckling under 2019. Inom OptiDry-segmentet har vi under året genomfört framgångsrika försök med en av Europas största aktörer inom torkning av grönsaker, örter och kryddor.

KOMMENTARER FRÅN VD

Första försäljningen av OptiCept™ på plats

Under 2019 har vi på OptiFreeze arbetat hårt med det fokus på OptiFlower och OptiDry som bolaget tog strategiskt beslut om under 2018. Arbetet har varit framgångsrikt och har resulterat i positiva industriella tester på̊ våra kunders anläggningar. De delvis kundfinansierade testerna har, förutom att hjälpa till i bolagets utveckling, också bidragit med intäkter till bolaget.I början av året, som ett resultat av det intensifierade arbetet inom OptiFlower-segmentet, gjorde vi vår första försäljning av OptiCept-linjen till Syngenta. Samarbetet med Syngenta, som är en av världens största aktörer inom växtförädling, har haft stor inverkan på OptiFreezes positiva utveckling under 2019. Att få stora resursbidrag från ett av världens största bolag inom sin bransch driver oss och gör oss bättre varje dag. OptiFlower Vi har under året blivit glatt överraskade av de positiva reaktioner vi fått från potentiella kunder. Det är uppenbart att vår metod löser viktiga problem för blomsterindustrin. 

För projektet med sticklingar fortsätter testerna med målsättningen att ge sticklingen mer livskraft. Resultatet av detta innebär mindre svinn och större flexibilitet i arbetet med att föröka livskraftiga småplantor. Syngenta säljer sticklingar till odlare som själva rotar dem. Bolaget rotar även själva en stor del av sina sticklingar och säljer då färdiga småplantor till odlare över hela världen. Hela processen från skörd av sticklingen till livskraftig småplanta tar cirka 30 dagar. Huvuddelen av Syngentas sticklingar skördas i Kenya, Guatemala och Mexiko. 

I vårt snittblomsprojekt har vi fått mycket lovande resultat med förbättrad hållbarhet, bättre färgintensitet och bättre öppningsgrad på rosor. Under 2020 utökar vi dessa tester till fler typer av blommor samt fler ursprung och målet är att sälja de första anläggningarna. 

OptiDry 

Vår teknologi erbjuder stora fördelar och används vid torkning av grönsaker, örter och frukt. Via vår teknik är det möjligt att reducera torkningstiden för att spara energi, men den förbättrar även möjligheterna att behålla färska produkters egenskaper i torkat tillstånd. Inom OptiDry-segmentet har vi under året genomfört framgångsrika försök med en av Europas största aktörer inom torkning av grönsaker, örter och kryddor. En av utmaningarna har varit att lösa frågan om kapacitet, och vi har under året arbetat intensivt för att uppnå de satta målen. Under slutet av året genomfördes ett antal industriella tester som kommer följas upp under 2020. 

OptiFreeze och OptiFresh 

Av kapacitetsskäl har arbetet inom affärsområdena OptiFreeze och OptiFresh gått på sparlåga under 2019. När vi nått kommersiell framgång inom OptiFlower och OptiDry ökar vi intensiteten igen. 

Forskning ger fördjupad kunskap 

OptiFreeze har ett nära och mångårigt samarbete med forskare vid Lunds universitet. Kopplingen med den akademiska forskningen har medfört att OptiFreeze mött stort intresse från såväl forskare som studenter vid Lunds universitet. Under 2019 gav samarbetet oss ytterligare fördjupad kunskap om vår teknologi. 

Mål för 2020 

Under året har OptiFreeze tagit stora steg framåt mot ett kommersiellt genombrott. 

OptiFreezes övergripande mål för 2020 är att genomföra en lansering inom OptiFlower för sticklingar och snittblommor efter att vi har slutfört våra tester tillsammans med Syngenta. Förväntningarna är att vi tillsammans med våra partners snabbt kommer att nå ut på marknaden och når kommersialisering. 

Samtidigt kommer pågående projekt med nuvarande kunder i OptiDry-segmentet fortsätta under 2020. Målsättningen är att avsluta projekten med en försäljning vilket kommer innebära startskottet för en bredare lansering av OptiDry. 

Vår affärsmodell bygger på tre tydliga intäktsströmmar; försäljning av maskiner, försäljning av tillsatsämnen och inte minst royaltyintäkter. Potentialen för vår teknologi är enorm. Den totala marknaden för sticklingar inom blomsterindustrin uppskattas till cirka 3 miljarder stycken per år, och allt fler bolag efterfrågar teknologi som kan stärka sticklingarna, minska svinn och även förbättra logistikkedjan i branschen. 

Den totala marknaden för snittblommor omsätter cirka 400 miljarder SEK per år. Vi är övertygade om att fem till sju dagars ökad hållbarhet kommer ge oss mycket goda möjligheter till royaltyintäkter. 

Med detta sagt så kommer vårt huvudfokus att vara OptiFlower-projektet under den närmaste tiden, men i takt med bolagets förväntade positiva utveckling kommer fler intressanta projekt att kunna utvecklas och kommersialiseras. 

Vi har en utmanande att-göra-lista, men med hårt arbete, tydliga mål och kompetenta medarbetare är jag övertygad om att vi tar OptiFreeze till en ny nivå̊ under 2020. 

Jag ser fram emot ett mycket spännande år. 
 

Ulf Hagman, tf VD

 

OptiFreeze i korthet

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Årsredovisning 2019