2021-05-28, 08.45 (CEST)

OptiFreeze delårsrapport 2021-01-01 – 2021-03-31

Regulatorisk

Finansiell sammanfattning

Koncern

KSEK

Q1, 2021 Q1, 2020* Helår, 2020**
Nettoomsättning 0 - 272
Rörelseresultat -5 665 - -9 447
Res. efter finansiella poster -5 665 - -9 480
Balansomslutning 33 942 - 39 268
Soliditet (%) 86,3 - 89,1
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 - -0,82
 

* Koncernen bildades 2020-04-16 och därför finns inga tal för första kvartalet 2020 ** 2020-04-16 - 2020-12-31

Kommentarer från VD

Denna Q1-rapport kommer ju lite sent eftersom fusionen med ArcAroma har gjort att vi flyttade fram rapporten. Jag vill gärna ta tillfället i akt att summera händelserna den senaste tiden och även utveckla lite mer vad som är på gång i bolaget.

Coronapandemin har påverkat många av våra projekt genom svårighet att resa och träffa våra kunder. Detta har resulterat i förseningar, men känslan är att det börjar ljusna och vi hoppas på en mer normaliserad höst.

Vi räknar med att kunna öka farten rejält under andra halvåret och målet på 45 maskiner igång när 2022 är slut kvarstår.

 

Fusionen med ArcAroma

Mycket har hänt sedan förslaget att fusionera OptiFreeze med ArcAroma i januari. I mars godkände båda bolagens extra bolagsstämmor styrelsernas förslag.

Den 21 maj beslutade Bolagsverket att fusionen var slutförd och ArcAroma avregistrerades som eget bolag. Den 25 maj har ägarna i ArcAroma fått sina aktier i OptiFreeze. Sammantaget har allt gått bra och vi har en mycket bra känsla i bolaget.

Bolagsnamnet

Den 22 april beslutade styrelsen att föreslå nytt namn på bolaget. Bolagsstämman den 28 juni kommer att besluta om det nya namnet ska vara OptiCept Technologies AB.

Styrelse och ledning

Vi har lyckats engagera Michael Kester i styrelsen och det är jag otroligt glad över! Michael är en legend inom växtförädling i världen och att han väljer OptiFreeze kan bara vara ett mycket stort kvalitetsbevis. Michael var i sin roll som chef över Syngenta Flowers, ytterst ansvarig för att samarbetsavtalet mellan Syngenta och OptiFreeze blev av 2019. Michael gick i tidig pension efter 40 år i Syngenta i januari 2021 och att han tackade ja till vår förfrågan är ett bevis på att vi har något stort framför oss. Jag är stolt eftersom jag är säker på att Michael har tackat nej till många erbjudanden. Rekryteringen av Erik Silverberg är också glädjande, Erik kommer att bidra med modern teknisk kunskap och erfarenhet från sin roll som utvecklingschef inom Husqvarna.

Jag själv fortsätter i en operativ roll som arbetande styrelseordförande och Johan Möllerström tar över rollen som VD. Johan och jag kommer att arbeta nära tillsammans och vi delar upp ansvaret mellan oss; Johan tar ansvar för allt det dagliga i verksamheten och jag fokuserar på investerarkontakter och ansvaret för sälj inom affärsområdet Plants. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Johan utveckla den starka position som bolaget har och skapa ytterligare framgång inom ”Food tech och Plant tech”

Organisationen

Vi har ett fantatiskt team med drygt 30 medarbetare från 16 olika länder, vi talar totalt sett mer än 20 olika språk. Att dessutom en stor del av alla har universitetsutbildning och vissa även PhD gör ju inte saken sämre. Kort sagt; ett fantastiskt gäng!

Eda Demir Westman blir ansvarig för all metodutveckling och teknisk utveckling, Fredrik Cedmert axlar rollen som operativ chef med ansvar för tillverkning, leverans, installation, service och support. Mats Narfeldt fortsätter i rollen som CFO. Johan Möllerström och jag delar ansvaret för försäljning tillsammans med vårt starka säljteam i Sverige, Italien, Grekland och Kina.

Våra kommersiella projekt

Vi har i bolaget väldigt många olika projekt som kan bli framgångsrika, här kommer ett axplock av dessa:

Livsmedel

Försäljningen för oliveCEPT räknar vi med kommer igång i sommar, vi ser riktigt bra respons på våra kampanjer med många nya leads. Vi får även klara signaler om att länderna runt Medelhavet börjar öppna upp och närmar sig slutet på Coronapandemin.

Vi gör en pilotinstallation av oliveCEPT för avocadooljeextraktion. Leverans av en enhet till Durban, Sydafrika med installation och uppstart från mitten av juni.

Vår samarbetspartner ZhongWu förbereder installation och väntar på miljötillstånd för att skapa den första SuperJuice produktionslinjen i Kina.

wineCEPT utvärderingen från INRA kommer med stor sannolikhet att följas upp med industriella installationer i Europa för kommande säsong.

Innovationen med oatCEPT, som minst halverar behovet av enzymer för havredrycksproduktion är spännande. Flera diskussioner med olika intressenter förs parallellt.Vårt teaCEPT för kallbryggt grönt te, där vi skapar en inline-process från tidskrävande batchprocess har fina möjligheter. Stort intresse från marknaden där vi ser intresse från världsledande dryckesproducenter. Vi minskar bryggtiden på grönt te från 30 timmar till 1 timme.Utvecklingen av den större generatorn Cept7 följer planen och vi räknar med att köra industriellt i slutet på året. Den kommer att användas inom flera områden och torkning av grönsaker är ett av dessa.

Snittblommor och sticklingar

Våra tester i två stora ICA-butiker går bra, butikerna tar ut ett högre pris utan att tappa volym så resultaten är lovande hittills.

Vi väntar på att kunna installera maskiner hos några av de kunder som har visat intresse och så snart restriktionerna lättar är vi redo att komma vidare. Var maskinerna hamnar kan vi ännu inte säga men diskussioner pågår.

Vi kommer att genomföra en annan typ av kommersiellt test med början om några veckor. Det blir ett blindtest i stor skala där vi mäter hur svinn och försäljning påverkas av att rosorna har längre hållbarhet. Dessa resultat kommer vi att kunna använda vid införsäljning till nya butikskedjor över hela världen.

Sammantaget så är vi försenade pga Corona men vi utnyttjar tiden väl med maskinkonstruktion och konsumenttester så vi räknar med att kunna öka farten rejält under andra halvåret och målet på 45 maskiner igång när 2022 är slut kvarstår.

Sticklingsprojektet med Syngenta rullar på men i lite långsammare takt än vi hoppats på beroende på Corona. Vi genomför tester dock både i Kenya och i Holland.

Skogsprojektet i Sydafrika tillsammans med Mondi är planerat att starta efter sommaren.

 

Tack för att ni följer vår resa! Vi ser fram emot en spännande framtid med många nya affärer.

 

Ulf Hagman, VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hagman, VD
Mail: ulf.hagman@optifreeze.se
Tel: 0733-636380

Notera: Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2021.

Kort om OptiFreeze 

OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.
 

of-2021-q1-sv-Final