2020-05-05, 08.40 (CEST)

Delårsrapport kvartal 1 2020

Regulatorisk

OptiFreeze är nära kommersiellt genombrott inom snittblommor 

 Finansiell sammanfattning 

SEK  Q1, 2020  Q1, 2019 
Omsättningen för perioden  2 393  333 620 
Resultatet för perioden  -2 281 732  -1 980 616 
Aktiverade utgifter för forskning och utveckling  651 134  338 053 
Likvida medel  10 265 690  3 701 727 
Genomsnittligt antal aktier  11 059 980  9 877 264 
Resultat per aktie*  -0,21  -0,20 

Kommentarer från VD

Under kvartalet har vi på OptiFreeze fortsatt att arbeta hårt med fokus på OptiFlower och OptiDry, allt enligt den strategiska plan som bolaget har. Arbetet är fortsatt framgångsrikt och vi följer den uppsatta planen. Utvecklingen inom snittblommor sticker ut och vi känner att vi är nära genombrott. 

Årets första kvartal har fortsatt enligt plan men med viss Cornonapåverkan i slutet.  
På grund av Coronapandemin ser vi vissa förskjutningar i projekten.

 

Under 2019 fick OptiFreeze bekräftat att OptiFlower och OptiDry för tillfället är bolagets viktigaste affärsområden. 

OptiFlower

Vi har under det senaste året blivit glatt överraskade av de positiva reaktioner vi fått från potentiella kunder. Det är uppenbart att vår metod löser viktiga problem för blomsterindustrin. 

I vårt snittblomsprojekt har vi fortsatt mycket lovande resultat; förbättrad hållbarhet, bättre färgintensitet och bättre öppningsgrad på rosor. Vi bedömer att ett kommersiellt genombrott är runt hörnet eftersom potentiella kunder har visat stort intresse. Under kvartalet har vi ökat våra resurser inom området och målet är att sälja de första anläggningarna under 2020. 

För projektet med sticklingar fortsätter testerna med målsättningen att ge sticklingen mer livskraft, vilket skulle resultera i mindre svinn och större flexibilitet i arbetet med att föröka livskraftiga småplantor. Vår partner Syngenta säljer sticklingar till odlare som själva rotar dem. Bolaget rotar även själva en stor del av sina sticklingar och säljer då färdiga småplantor till odlare över hela världen. 

Sticklingsprojektet är fortsatt i fokus men har blivit drabbat av vissa förseningar då Coronapandemin har gjort det omöjligt för oss att resa till Kenya där sticklingarna behandlas och bistå i testerna.

OptiDry

Vår teknologi erbjuder stora fördelar och används vid torkning av grönsaker, örter och frukt. Med tekniken är det möjligt att reducera torkningstiden för att spara energi och öka kapaciteten, men den förbättrar även möjligheterna att behålla färska produkters egenskaper i torkat tillstånd. 

Inom OptiDry-segmentet har vi under 2019 genomfört framgångsrika försök med en av Europas största aktörer inom torkning av grönsaker, örter och kryddor. Vårt mål är att detta ska generera försäljning av en anläggning under 2020.

Vårt skogsprojekt

Vi tecknade under slutet på 2019 ett samarbetsavtal med BCC och nästa steg är att genomföra tester på Eucalyptus i Sydafrika. Dessa tester är under planering men kan drabbas av viss försening beroende på reserestriktioner.

Finansiella läget

Vi fortsätter lanseringen inom både OptiDry och OptiFlower. Bolaget står finansiellt starkt och med de förväntade försäljningarna känns läget mycket bra i bolaget. Tillsammans med vår partner Syngenta arbetar vi för att göra OptiCept™-linjen till den globala standarden inom blomsterindustrin.

Avslutning

Jag är stolt över vårt arbete och att vi som bolag kan hantera alla spännande projekt. Jag är övertygad om att när vi i framtiden tittar tillbaka kommer vi att se att just denna period var starten på kommersialiseringen för OptiFreeze. Det är med stor entusiasm och stora förväntningar som vi fortsätter vårt arbete och vi hoppas att Corona inte kommer att påverka mer än den har gjort. 

Det är också med stor glädje som jag konstaterar att vi i slutet på april har fått bekräftelse på att vi uppfyller Nasdaqs hårda krav för notering på Nasdaq First North Growth Market Sweden. 

Tack för att ni följer vår resa!

Lund, 5 maj, 2020 

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Om OptiFreeze

OptiFreeze AB (publ) har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.  

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020.

Release