2021-08-31, 08.30 (CEST)

Affärerna börjar komma när Corona lättar

Regulatorisk

Nettoomsättning inklusive oliveCEPT såld till Oltremonti* 3,2 MSEK Nettoomsättning avseende oliveCEPT efter rapportperiodens slut 2,4 MSEK Pågående diskussioner avseende oliveCEPT anläggningar om ytterligare 20,0 MSEK * levererades av ArcAroma före fusionen och ingår redovisningsmässigt därför inte i OptiCept Technologies nettoomsättning  

Finansiell sammanfattning
Koncern*
KSEK Q1-Q2,  2021 Q1-Q2,  2020 Helår, 2020**
Nettoomsättning 2 484 13 272
EBITDA -10 555 -2 811 -8 250
Rörelseresultat -13 011 -3 000 -9 447
Res. efter finansiella poster -13 053 -3 004 -9 480
Balansomslutning 381 453 44 368 39 268
Soliditet (%) 94% 98% 89%
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,97 -0,27 -0, 82
* Koncernen bildades 2020-04-16 varför jämförelsetalen endast inkluderar utfall från detta datum.
* 2020-04-16--2020-12-31
Definitioner:
EBITDA = rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutning
 

Kommentarer

från VD
 

En stärkt organisation, en breddad produktportfölj och en värld som kräver hållbarhet talar starkt för en ljus framtid för nya OptiCept Technologies.

Starkare och bättre rustade än någonsin

En stärkt organisation, en breddad produktportfölj och en värld som kräver hållbarhet talar starkt för en ljus framtid för nya OptiCept Technologies. Men det finns utmaningar och ett hårt arbete på alla plan framför oss.

Ända sedan industrialiseringens begynnelse har oron över människans påverkan på miljön varit ett hett diskussionsämne - med all rätt.

Idag har vi en mycket bättre förståelse för vår inverkan och vidtar åtgärder för att kunna leva i en hållbar värld.

Mycket har gjorts och görs - men att vi har stora utmaningar framför oss är klart.

Det som historiskt har visat sig vara vägen framåt - oavsett om det gäller oron över att kolen ska ta slut i 1800-talets Storbritannien eller oroväckande prognoser om hur jordbruket ska kunna försörja en växande global befolkning - så har svaret alltid stavats teknologi.

Teknologi och framförallt sådan som bidrar till dematerialisering - förmågan att utvinna mer ur mindre/samma mängd råmaterial.

OptiCepts teknologi checkar av de flesta punkter som krävs för att vara en lösning för framtidens livsmedels-och växförädlingsföretag.

Tydliga ekonomiska incitament

Förbättrad utvinning kan innebära såväl effektivisering som marknadsexpansion.

Hållbart - ur flera perspektiv

- Minskat svinn

- Förlängd hållbarhet

Förbättrad kvalité

Idag är konsumenten mer medveten än någonsin kring vad man stoppar i sig. Vi vill ha hälsofrämjande produkter och en näringsrik kost.

Våra kommersiella projekt

Livsmedel

Vi bryter ny mark i Spanien med ny sales agent för oliveCEPT®. Vår nya agent har som målsättning att växla upp försäljningen 2022 med 10-15 ggr mot sålda maskiner 2021 i Spanien. Det är världens största marknad för olivolja, men också en väldigt konservativ bransch som tar tid att bearbeta när det gäller ny teknologi.

Vi ser med tillförsikt hur vårt strategiska arbete nu ger frukt och försäljningsprocesser har inletts med flera spännande potentiella kunder. Vi har också gjort nya installationer i Frankrike och Korsika. Vi har sålt maskiner utan att göra några utvärderingar. Vi lever på en referens, vilket är La Balménne från 2020. 

Intresset för oliveCEPT® är fortsatt stort.

Pilotinstallationen av oliveCEPT® för avokadooljeextraktion i Durban, Sydafrika fortlöper enligt schema. Vi ser med spänning framemot resultaten. Med avokadoolja ökar vi marknaden för oliveCEPT®, vilket visar på en fantastisk skalbarhet i vår portfölj.

Vi har tagit viktiga steg mot kommersialisering av wineCEPT®, dels har vi tecknat avtal med vinproducenten Vinovalie i Frankrike. wineCEPT® kommer att utvärderas i deras produktion i södra Frankrike under kommande säsong 2021.

Dessutom tecknat ett avtal med det italienska bolaget HTS Srl som ska marknadsföra och distribuera systemet till vinproducenter i Medelhavsområdet.

HTS kommer att installera det första systemet hos Cantine Paolini på Sicilien, och enheten testas under kommande skördesäsong som börjar september 2021.

De två piloterna banar vägen för lansering på södra halvklotet under 2022, med fokus mot Chile. 

juiceCEPT® som även kan nyttjas i produktion av havredryck och som minst halverar behovet

av enzymer för havredrycksproduktion är spännande.

I augusti tecknade vi ett samarbetsavtal med AFRY. Samarbetet kommer att inledas genom att parterna i samverkan testar och utvecklar OptiCepts teknologi för förbättring av skumbarheten av plantbaserade drycker samt för att reducera användandet av enzymer.

Dessa tester är planerade att genomföras i det tredje kvartalet 2021. Vi ser avtalet med AFRY som en katalysator till nya applikationer inom livsmedel. Deras position, expertis och storlek på marknaden ger oss goda möjligheter för nya kunder och mot deras befintliga kundstock som bland annat innehåller ARLA och Oatly.

I mitten av september återupptar vi den senarelagda utvärderingen av juiceCEPT® med global juiceproducent i Polen.

Utvärderingen av juiceCEPT® för kallbryggt grönt te med Coca-Cola Beverage Company Shanghai pågår. Ett första resultat visar på en tydlig förbättring vad gäller både smak och kvalité. Det finns dock utmaningar i processflödet utanför CEPT-enheten. Vi planerar att fortsätta testerna i december.

Vi har tecknat avtal med Steinicke i Tyskland för behandling av grönsaker innan torkning med dryCEPT®. Anläggningen kommer att levereras i november med vår nya kraftfulla CEPT7-generator.

Växtförädling

Våra tester i ICA-butikerna löper på bra. Vi planerar inom kort att använda dessa resultat i vår marknadsföring.

Vi är mitt inne i processen för tester med Axfood/Dagab där blindtest utförs i c:a 100 butiker runt om i Sverige.

Projektet ska generera minskat svinn genom förlängd hållbarhet.

Corona har, som tidigare nämnts, försenat många av våra projekt. Nu ser vi hur världen återigen så smått öppnar upp vilket ger oss förhoppning om att kunna återuppta och starta upp planerade projekt.

Först ut är våra tester med MM Flowers i Storbritannien. OptiBoost - for Cut Flowers kommer utvärderas. Testerna kommer att pågå under 12 veckor och målet är att resultaten bland annat kommer att öppna dörrarna till den stora engelska dagligvarumarknaden med aktörer som t.ex. Marks & Spencer och Tesco.

OptiCept kommer i början av september att installera en Frejamaskin hos MM Flowers i Huntingdon norr om London och testerna kommer att göras på MM Flowers rosor från Kenya.

En oberoende utvärdering likt denna i England är nyckeln till hela den europeiska marknaden.

Vi har nyttjat tiden väl under Corona-restriktionerna och vi startar leveransen av den andra maskinen till England inom kort, därefter kommer nya maskiner att levereras enligt plan och vi står fast vid 45 maskiner till slutet av 2022.

Projektet med Syngenta intensifieras och innehåller såväl blommor som sticklingar. Vi fortsätter tester i Holland och Kenya.

Sydafrika har öppnat upp igen, där vi dessutom jobbar med avokadoolja. Skogsprojektet med Mondi startar i september.

Sammantaget...

Världen kräver omställning mot hållbarhet, OptiCept är redo att revolutionera livsmedels och växtindustrin.

Johan Möllerström VD


 

För ytterligare information

Ulf Hagman, Styrelseordförande

Tel. +46 73-363 63 80

E-post: ulf.hagman@opticept.se

 

Johan

Möllerström, VD

Tel. +46 76-886 81 78

E-post: johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021  

OptiCept Technologies - Halvårsrapport - 2021