Affärerna börjar komma när Corona lättar

Regulatorisk
Nettoomsättning inklusive oliveCEPT såld till Oltremonti* 3,2 MSEK Nettoomsättning avseende oliveCEPT efter rapportperiodens slut 2,4 MSEK Pågående diskussioner avseende oliveCEPT anläggningar om ytterligare 20,0 MSEK * levererades av ArcAroma före fusionen och ingår redovisningsmässigt därför inte i OptiCept Technologies nettoomsättning  
Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 2020

Regulatorisk
OptiFreeze är nära kommersiellt genombrott inom snittblommor 
Läs mer

Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019

Regulatorisk
Tidigare idag, den 28 november 2019, publicerades ett pressmeddelande. I det bifogade pdf-dokumentet hänvisades till marknadsmissbruksförordningen (MAR).  Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. I denna rättelse återfinns det rättade pdf-dokumentet utan hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-09-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-09-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 134 257 SEK (923 049 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -5 843 022 SEK (-5 200 335 SEK) · Likvida medel uppgick till 17 107 410 SEK (9 921 882 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 300 758 SEK (1 218 977 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 016 035 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,58 SEK ( -0,53 SEK) · Soliditet 93,64 % (88,09 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.
Läs mer

Correction: Interim report 1 Jan-30 Sep 2019

Regulatorisk
Earlier today, November 28, 2019, a press release was incorrectly published. In the enclosed pdf document we referred to the Market Abuse Regulation (MAR). The information in the press release is regulatory but not of a MAR nature. The full press release, including the corrected pdf document without reference to MAR, can be found below. The following summary refers to the period 1/1/2019 – 30/9/2019, compared to 1/1/2018 – 30/9/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 3,134,257(SEK 923,049) · Operating result for the period of SEK -5,843,022 (SEK -5,200,335) · Cash and bank balance SEK 17,107,410 (SEK 9,921,882) · Capitalized development costs of SEK 1,300,758 (SEK 1,218,977) · Average number of registered shares 10,016,035 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.58 (SEK -0.53) · Equity Ratio 93.64% (88.09%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period.
Läs mer

Interim report 1 Jan-30 Sep 2019

Regulatorisk
The following summary refers to the period 1/1/2019 – 30/9/2019,  compared to 1/1/2018 – 30/9/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 3,134,257(SEK 923,049) · Operating result for the period of SEK -5,843,022 (SEK -5,200,335) · Cash and bank balance SEK 17,107,410 (SEK 9,921,882) · Capitalized development costs of SEK 1,300,758 (SEK 1,218,977) · Average number of registered shares 10,016,035 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.58 (SEK -0.53) · Equity Ratio 93.64% (88.09%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period.
Läs mer

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2019

Regulatorisk
Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-09-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-09-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 134 257 SEK (923 049 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -5 843 022 SEK (-5 200 335 SEK) · Likvida medel uppgick till 17 107 410 SEK (9 921 882 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 300 758 SEK (1 218 977 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 016 035 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,58 SEK ( -0,53 SEK) · Soliditet 93,64 % (88,09 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.
Läs mer

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se