Affärerna börjar komma när Corona lättar

Regulatorisk
Nettoomsättning inklusive oliveCEPT såld till Oltremonti* 3,2 MSEK Nettoomsättning avseende oliveCEPT efter rapportperiodens slut 2,4 MSEK Pågående diskussioner avseende oliveCEPT anläggningar om ytterligare 20,0 MSEK * levererades av ArcAroma före fusionen och ingår redovisningsmässigt därför inte i OptiCept Technologies nettoomsättning  
Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 2020

Regulatorisk
OptiFreeze är nära kommersiellt genombrott inom snittblommor 
Läs mer

Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019

Regulatorisk
Tidigare idag, den 28 november 2019, publicerades ett pressmeddelande. I det bifogade pdf-dokumentet hänvisades till marknadsmissbruksförordningen (MAR).  Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. I denna rättelse återfinns det rättade pdf-dokumentet utan hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-09-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-09-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 134 257 SEK (923 049 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -5 843 022 SEK (-5 200 335 SEK) · Likvida medel uppgick till 17 107 410 SEK (9 921 882 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 300 758 SEK (1 218 977 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 016 035 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,58 SEK ( -0,53 SEK) · Soliditet 93,64 % (88,09 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.
Läs mer

Correction: Interim report 1 Jan-30 Sep 2019

Regulatorisk
Earlier today, November 28, 2019, a press release was incorrectly published. In the enclosed pdf document we referred to the Market Abuse Regulation (MAR). The information in the press release is regulatory but not of a MAR nature. The full press release, including the corrected pdf document without reference to MAR, can be found below. The following summary refers to the period 1/1/2019 – 30/9/2019, compared to 1/1/2018 – 30/9/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 3,134,257(SEK 923,049) · Operating result for the period of SEK -5,843,022 (SEK -5,200,335) · Cash and bank balance SEK 17,107,410 (SEK 9,921,882) · Capitalized development costs of SEK 1,300,758 (SEK 1,218,977) · Average number of registered shares 10,016,035 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.58 (SEK -0.53) · Equity Ratio 93.64% (88.09%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period.
Läs mer

Interim report 1 Jan-30 Sep 2019

Regulatorisk
The following summary refers to the period 1/1/2019 – 30/9/2019,  compared to 1/1/2018 – 30/9/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 3,134,257(SEK 923,049) · Operating result for the period of SEK -5,843,022 (SEK -5,200,335) · Cash and bank balance SEK 17,107,410 (SEK 9,921,882) · Capitalized development costs of SEK 1,300,758 (SEK 1,218,977) · Average number of registered shares 10,016,035 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.58 (SEK -0.53) · Equity Ratio 93.64% (88.09%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period.
Läs mer

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2019

Regulatorisk
Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-09-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-09-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 134 257 SEK (923 049 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -5 843 022 SEK (-5 200 335 SEK) · Likvida medel uppgick till 17 107 410 SEK (9 921 882 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 300 758 SEK (1 218 977 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 016 035 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,58 SEK ( -0,53 SEK) · Soliditet 93,64 % (88,09 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.
Läs mer