Committee and Nomination Committee

Committee

At the Board meeting on 28 June 2021, the Board decided that the following Board members shall constitute OptiCept Technologies AB's remuneration committee: Ulf Hagman, Martin Linde and Erik Silfverberg with Ulf Hagman as chairman.

The Remuneration Committee's assignments include issues concerning salaries, pension terms, incentive programs and other terms of employment for the CEO and other senior executives. The committee shall prepare the Board's proposal for guidelines for remuneration to senior executives.

Nomination Committee

OptiCept Technologies valberedning inför årsstämman den 25 maj 2022, har tillsatts enligt beslut för valberedningens tillsättande från årsstämman 2021, vilket innebär att den har utsetts utifrån de tre största ägarna röstmässigt per den 30 september 2021.  

Valberedningen består av: 

  • Petr Dejmek, representerande sig själv med familj och 3B Tech & Med Science Handelsbolag 

  • James D Shelton representerande Railroad Ranch Capital Management 

  • Ola Möllerström representerande familjen Möllerström med närstående 

en_USEN