Affärerna börjar komma när Corona lättar

Regulatorisk
Nettoomsättning inklusive oliveCEPT såld till Oltremonti* 3,2 MSEK Nettoomsättning avseende oliveCEPT efter rapportperiodens slut 2,4 MSEK Pågående diskussioner avseende oliveCEPT anläggningar om ytterligare 20,0 MSEK * levererades av ArcAroma före fusionen och ingår redovisningsmässigt därför inte i OptiCept Technologies nettoomsättning  
Read more

Delårsrapport kvartal 1 2020

Regulatorisk
OptiFreeze är nära kommersiellt genombrott inom snittblommor 
Read more

Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019

Regulatorisk
Tidigare idag, den 28 november 2019, publicerades ett pressmeddelande. I det bifogade pdf-dokumentet hänvisades till marknadsmissbruksförordningen (MAR).  Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. I denna rättelse återfinns det rättade pdf-dokumentet utan hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-09-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-09-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 134 257 SEK (923 049 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -5 843 022 SEK (-5 200 335 SEK) · Likvida medel uppgick till 17 107 410 SEK (9 921 882 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 300 758 SEK (1 218 977 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 016 035 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,58 SEK ( -0,53 SEK) · Soliditet 93,64 % (88,09 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.
Read more

Correction: Interim report 1 Jan-30 Sep 2019

Regulatorisk
Earlier today, November 28, 2019, a press release was incorrectly published. In the enclosed pdf document we referred to the Market Abuse Regulation (MAR). The information in the press release is regulatory but not of a MAR nature. The full press release, including the corrected pdf document without reference to MAR, can be found below. The following summary refers to the period 1/1/2019 – 30/9/2019, compared to 1/1/2018 – 30/9/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 3,134,257(SEK 923,049) · Operating result for the period of SEK -5,843,022 (SEK -5,200,335) · Cash and bank balance SEK 17,107,410 (SEK 9,921,882) · Capitalized development costs of SEK 1,300,758 (SEK 1,218,977) · Average number of registered shares 10,016,035 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.58 (SEK -0.53) · Equity Ratio 93.64% (88.09%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period.
Read more

Interim report 1 Jan-30 Sep 2019

Regulatorisk
The following summary refers to the period 1/1/2019 – 30/9/2019,  compared to 1/1/2018 – 30/9/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 3,134,257(SEK 923,049) · Operating result for the period of SEK -5,843,022 (SEK -5,200,335) · Cash and bank balance SEK 17,107,410 (SEK 9,921,882) · Capitalized development costs of SEK 1,300,758 (SEK 1,218,977) · Average number of registered shares 10,016,035 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.58 (SEK -0.53) · Equity Ratio 93.64% (88.09%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period.
Read more

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2019

Regulatorisk
Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-09-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-09-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 134 257 SEK (923 049 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -5 843 022 SEK (-5 200 335 SEK) · Likvida medel uppgick till 17 107 410 SEK (9 921 882 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 300 758 SEK (1 218 977 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 016 035 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,58 SEK ( -0,53 SEK) · Soliditet 93,64 % (88,09 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.
Read more

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se