Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan ArcAroma och OptiFreeze

Pressmeddelande 18 maj 2021

Bolagsverket har lämnat tillstånd till OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) (Nasdaq First North Growth Market: OPTI) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) och OptiFreeze.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen fredagen den 21 maj 2021. I samband med registreringen av fusionen kommer ArcAroma att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till OptiFreeze.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i ArcAromas aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i ArcAroma erhålls 0,50 nya aktier i OptiFreeze. ArcAromas aktieägare beräknas erhålla aktier i OptiFreeze, dvs. fusionsvederlaget, den 25 maj 2021. ArcAromas aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner den 27 maj – 4 juni 2021. ArcAromas aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av fusionen.

Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 11:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

E-post: johan.mollerstrom@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspännings-generator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se