Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma inleder industriell utvärdering av oliveCEPT® för framställning av avokadoolja hos kund i Sydafrika

Pressmeddelande 2021-05-17

ArcAroma AB (publ) inleder en industriell utvärdering av oliveCEPT® för framställning av kallpressad avokadoolja hos en kund i Durban, Sydafrika. Utvärderingen pågår under hela skördesäsongen, från juni fram till mitten av november i år. Under perioden utvärderas enhetens effektivitet i produktion utifrån uppnådd extraktionsmängd och slutproduktens kvalitet. Kunden kommer att köpa enheten till ett rabatterat pris om 2 MSEK när prestanda har uppnåtts.

– Vi ser med glädje fram emot en ny kundrelation inom en för oss utvidgad marknad. Framställningen av avokadoolja är ett naturligt applikationsområde för oss, där vår oliveCEPT® kan skapa något helt unikt. Vi vill bevisa för marknaden att vi kan förbättra processen med en halvering av processtiden  samtidigt som vi höjer kvaliteten och smakupplevelsen av den kallpressade avokadooljan, säger Johan Möllerström, CEO ArcAroma.

Att utvinna högkvalitativ olja från mogna avokados bygger på en mekanisk extraktionsprocess, som på många sätt påminner om extraktionen av olivolja, med undantaget om ytterligare steg för att ta bort skalet och kärnan från avokadon. Extra Virgin kallpressad avokadoolja anses vara mycket hälsosamt och dess konsumtion ökar kraftigt i många delar av världen. Därför är de flesta paketeringsanläggningar för färsk avokado numera utrustade med extraktionslinjer som producerar avokadoolja. Med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 5,6 procent så beräknas marknaden för avokadoolja uppgå till 575,5 miljoner dollar år 2025 enligt TechNavio, drivet av ett stigande pris.

– Genom att placera vår oliveCEPT® efter krossen men före malaxering, är vår målsättning att kunna reducera malaxeringstiden med upp till 50 procent – samtidigt som den kallpressade avokadooljans kvalitet och smak förbättras avsevärt, avslutar Johan Möllerström, CEO ArcAroma.    

Utvärderingsavtalet i Durban, Sydafrika har hanterats genom ArcAromas lokala distributör. Kunden har efter utvärderingsperiodens slut en möjlighet att köpa en oliveCEPT® ODIN efter sex månaders utvärderingsperiod. En lyckad utvärdering blir en viktig referens att lyfta fram gentemot en stor marknad med liknande avokadofabriker som är belägna i Syd- och Östafrika, Central- och Latinamerika, Australien och Nya Zeeland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se