Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Offentliggörande av tidplan avseende fusionen med OptiFreeze

ArcAroma ansöker om avnotering av sin aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market segment och offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med OptiFreeze

ArcAroma AB:s (publ) (”ArcAroma”) styrelse har beslutat att ansöka om avnotering av ArcAromas aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market segment. Exakt datum för sista handelsdag kommer att meddelas så snart ArcAroma fått bekräftelse avseende detta från Nasdaq. ArcAroma informerar härmed om en preliminär tidplan avseende fusionen med OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”). Förväntat datum för slutförande av fusionen är den 21 maj 2021.

Den 5 mars 2021 godkände extra bolagsstämmor i ArcAroma respektive OptiFreeze den av styrelserna antagna fusionsplanen. Bolagstämman i OptiFreeze beslutade även om emission av fusionsvederlaget till ArcAromas aktieägare i enlighet med fusionsplanen, innebärande att en aktie i ArcAroma byts mot 0,50 nya aktier i OptiFreeze i samband med slutförandet av fusionen.

OptiFreeze har hos Bolagsverket ansökt om tillstånd att verkställa fusionen, och tillstånd förväntas erhållas den 18 maj 2021. Sammanslagningen av OptiFreeze och ArcAroma genomförs sedan när Bolagsverket registrerar fusionen och ArcAroma upplöses, vilket förväntas ske den 21 maj 2021. Se preliminär tidplan nedan.

Preliminär tidplan:

17 maj 2021

Sista dag för handel i ArcAromas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market segment (föremål för Nasdaqs beslut).

18 maj 2021

Bolagsverket ger tillstånd att verkställa fusionsplanen.

18–19 maj 2021

OptiFreeze ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket.

21 maj 2021

Bolagsverket registrerar fusionen och ArcAroma upplöses.

Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i OptiFreeze på Nasdaq First North Growth Market.

25 maj 2021

ArcAromas aktieägare erhåller aktier i OptiFreeze, dvs. fusionsvederlaget.

27 maj – 4 juni 2021

ArcAromas aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 08.45 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspännings-generator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se