Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma startar utvecklingen av nästa generation CEPT®-system

Pressmeddelande 2021-03-19

ArcAroma startar utvecklingen av nästa generation CEPT®-system

Produktutvecklingen av en ny generation CEPT®-system har påbörjats. Redan under sommaren 2021 förväntas de första prototyperna vara färdiga för industriell utvärdering. Det kompletta CEPT®7-systemet kommer att vara tillgängligt för kontinuerlig leverans under Q1 2022. ArcAromas nya generator kommer att möta behovet från kundsegment som kräver mycket hög kapacitet. Den nya generationen kommer att innehålla flera patenterade lösningar för effektstyrning och kammardesign.

”Med nya generatorsystem 7 kommer vi att kunna rikta in oss mot marknader med högvolymproducenter av juice och energikrävande applikationer såsom mejeriindustrin. Den nya plattformen kommer också att bidra till att utöka kapaciteten för OptiDry och andra OptiFreeze-applikationer. Nuvarande generatorsystem 6 passar bra in i sitt nuvarande segment och kommer att fortsätta att säljas. Vi är övertygade om att det nya generatorsystemet kommer att öppna upp helt nya marknader för oss och accelerera ArcAromas tillväxt”, säger Johan Möllerström VD ArcAroma AB.

Nya generatorsystem CEPT®7 kommer att använda ett nyutvecklat system för högspänning (patentsökt) för att tillgodose kundsegment som är i behov av mer intensiv behandling eller mycket hög kapacitet. Generatorn kommer också att innehålla förbättringar som ökar användbarheten, effektiviteten och skalbarheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaraoma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se