Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i ArcAroma AB (publ) den 5 mars 2021

Vid extra bolagsstämma i ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) idag den 5 mars 2021 godkändes fusionsplanen avseende fusionen med OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”).

Den extra bolagsstämman beslutade, enhälligt, att godkänna fusionsplanen som antogs av styrelserna för ArcAroma och OptiFreeze den 19 januari 2021, enligt vilken fusionen sker genom absorption med ArcAroma som överlåtande bolag och OptiFreeze som övertagande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i ArcAroma byts mot 0,50 nya aktier i OptiFreeze. Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan OptiFreeze och ArcAroma sker hos Bolagsverket. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av att villkoren i fusionsplanen uppfylls, däribland att även OptiFreezes aktieägare godkänner fusionsplanen samt beslutar att emittera fusionsvederlaget vid bolagsstämma i OptiFreeze. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under andra kvartalet 2021 och resulterar då i upplösningen av ArcAroma varigenom alla ArcAromas tillgångar och skulder kommer att övergå till OptiFreeze. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

En detaljerad tidplan för genomförandet av fusionen med OptiFreeze, inklusive förväntad sista dag för handel med ArcAromas aktier, kommer att kommuniceras så snart som möjligt förutsatt att aktieägarna i OptiFreeze godkänt fusionsplanen vid bolagsstämma i OptiFreeze.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 11.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se