Categories
Aktuellt Press

ArcAroma publicerar aktieägarbrev om oliveCEPT®

Pressmeddelande 2020-11-12

ArcAroma publicerar aktieägarbrev om oliveCEPT®

ArcAroma (”ArcAroma” eller ”Bolaget”) återinför Aktieägarbrevet med målsättning att komplettera informationen i regulatoriska pressmeddelanden. Varje Aktieägarbrev planeras ha ett fokusområde inom en viss applikation som tema. Bifogat Aktieägarbrev nummer 9 handlar om oliveCEPT®.

I ArcAromas senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om följande:

  • ArcAroma bedömer att marknaden för oliveCEPT® till Retrofit, dvs installation av oliveCEPT® i befintliga processlinjer, uppgår till totalt 14 miljarder kronor. Detta är en högre siffra än vad som tidigare meddelats.
  • ArcAroma bedömer att det finns en betydande och lönsam eftermarknad, bestående av intäkter från serviceavtal och reservdelar. Över en tioårsperiod (bedömd ekonomisk livslängd för oliveCEPT®) beräknas eftermarknaden totalt uppgå till cirka 87 procent av det initiala försäljningspriset för oliveCEPT®. Möjliga intäkter från eftermarknaden är inte medräknade i ovanstående siffra om 14 miljarder kronor.
  • Till marknaden för Retrofit kommer försäljning till nya anläggningar, där oliveCEPT® installeras i samband med byggnation av anläggningen. Denna marknad är för närvarande betydligt mindre än Retrofit men förväntas på sikt bli betydande, särskilt i länder som vill expandera sina olivodlingar i till exempel Kina, Nordafrika och på sikt USA.
  • Att etablera sig som leverantör till en konservativ bransch som olivindustrin, som dessutom är utpräglat säsongsbunden, tar tid och kräver tålamod. ArcAromas bedömning är att bolaget på sikt kommer att kunna nå en årlig försäljning kring 400 – 500 miljoner kronor inom produktområdet oliveCEPT®, men det är svårt att säga exakt hur många år detta kommer att ta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Ladda ner hela aktieägarbrevet här:

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com  

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se