Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma tecknar ett nytt utvärderingsavtal om oliveCEPT® i Grekland

Pressmeddelande 2020-10-13

ArcAroma tecknar ett nytt utvärderingsavtal om oliveCEPT® i Grekland

One & Olive, en väletablerad olivoljeproducent i Grekland, har tecknat ett utvärderingsavtal med ArcAroma om att installera två oliveCEPT® ODIN-enheter. Tillsammans kommer enheterna att behandla en produktionskapacitet på 10 000 kilo oliver per timme. Om testresultaten från olivoljesäsongen är framgångsrika är målet att One & Olive kommer att köpa fyra oliveCEPT® ODIN-enheter från ArcAroma.

Ökad extraktionsmängd, förbättrad olivoljekvalitet men framförallt att malaxeringssteget kan elimineras vilket möjliggör en kontinuerlig produktionsprocess, kommer att vara de viktigaste faktorerna under utvärderingsperioden. Om utvärderingen faller väl ut är vår målsättning att One & Olive kommer att köpa fyra oliveCEPT® ODIN-enheter till nästa produktionssäsong.

”Att Integrera oliveCEPT® i det inledande skedet av processen, direkt efter krossen, innebär ett antal fördelar när det gäller extraktionsmängden och kvaliteten på slutprodukten och vi har visat tillförlitliga resultat som visar just detta. Att gå från en batchprocess till en kontinuerlig produktionsprocess är verkligen en gamechanger och en utmaning som oliveCEPT® är redo för”, säger Johan Möllerström, VD på ArcAroma.

One & Olive (www.oneolive.gr) är ett familjeägt företag som startade sin verksamhet 1896 och som nu drivs av den femte generationen i familjen. Produktionsanläggningen består av två toppmoderna produktions- och förpackningsenheter som är belägna i byarna Manessi och Trikorfo i Kalamata i Grekland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 08.30 CEST.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se