Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Accademia Olearia på Sardinien investerar i oliveCEPT®

Pressmeddelande 2020-09-04

Accademia Olearia på Sardinien investerar i oliveCEPT®

Accademia Olearia, en väletablerad olivoljeanläggning på Sardinien, investerar 140 000 euro i en oliveCEPT®-enhet som kommer installeras i oktober. Investeringen kommer delvis att stöttas av EU-finansiering som är avsedd för kvalitetsförbättrande initiativ. Projektet beräknas ge avkastning på investeringen (ROI) efter två produktionssäsonger.

Accademia Olearia är en toppmodern olivoljeanläggning som sträcker sig över ett 4 000 kvm stort område på Sardinien i Italien. Installationen av oliveCEPT® som inleds i oktober kommer att förbättra driftsprestandan genom att effektivisera anläggningens produktionsprocess och samtidigt öka extraktionsmängden. Dessutom är förhoppningen att den Extra Virgin Olivolja (EVOO) som produceras ytterligare kommer förbättra de sensoriska egenskaperna genom behandlingen med oliveCEPT®.

”Vi går nu in i en alltmer aktiv period och vi ser ett växande intresse för oliveCEPT® i Europa. Relationen som vi har byggt upp med Accademia Olearia är ett lysande exempel på hur vi vill positionera oss och bygga förtroende i marknaden”, säger Johan Möllerström, CEO ArcAroma.

Familjen Fois olivodling etablerades på Sardinien i början av 1900-talet. I fyra generationer har familjen odlat, skördat och processat oliver i lundarna som omger staden Alghero. Idag skapar Giuseppe Fois, grundare av Accademia Olearia, och hans söner Alessandro och Antonello, Extra Virgin Olivolja med precision, engagemang och passion från odling till den färdiga produkten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 september 2020 kl. 10.45 CEST.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se