Categories
Aktuellt Press

Godkänt patent i EU

Pressmeddelande 2020-04-15                 

Godkänt patent i EU

ArcAroma har mottagit positivt besked om ett preliminärt godkännande av en europeisk patentansökan gällande en metod för att filtrera biologiska partiklar ur ett flöde, följt av PEF-behandling med CEPT® plattformen, som ger ökad nedbrytbarhet av material inför biogasproduktion. Nästa steg för den europeiska patentansökan med publiceringsnummer EP3066055 är att ArcAroma formellt svarar på godkännandet. När formellt godkännande därefter erhålls, kommer EU-patentet att valideras i de europeiska länder som har kommersiellt intresse för denna industriella applikation.

– Det är mycket glädjande att vi nu får ett EU-patent för behandling med CEPT® vid biogasproduktion. Vi ser en stor marknad för avskiljning och behandling av slam i Europa. Enbart Tyskland, Frankrike och Storbritannien har tillsammans över 200 miljoner invånare och därmed finns det i grunden ett stort behov att hantera biologiskt avfall på ett energieffektivt och lönsam sätt. Här kan CEPT® göra stor skillnad, säger Johan Möllerström, CEO, ArcAroma AB.

ArcAromas patentombud, AWA, har meddelat att EU preliminärt har godkänt en patentansökan avseende behandling med CEPT® före biogasproduktion. Det aktuella patentet skyddar särdragen hos den kombinationsbehandling som med framgång använts i fält för behandling av främst avloppsvatten. Genom att tillsätta ett ämne till vattenflödet kan biologiskt material enkelt filtreras ut och därmed kan torrsubstansen ökas inför behandling med CEPT®. På detta sätt kan man fokusera CEPT® behandlingen till den fraktionen i flödet med störst innehåll av rötbara biologiska partiklar. Resultatet blir en ännu högre energieffektivitet då behandlingen fokuseras på den rötbara fasta fraktionen vilket medför att även utbytet av biogas ökas.

Det nya patentet utgör ytterligare en viktig milstolpe i ArcAromas patentstrategi. ArcAroma har dels breda patent som beskriver införandet av tekniken i processindustrin tillsammans med de centrala lösningar som möjliggjort framtagandet av en extremt energieffektiv CEPT® generator. Dessa patent kompletteras successivt med smalare ansökningar som fokuserar på viktiga centrala komponenter eller metoder. ArcAroma har en strategi att  söka patent i länder där det finns en marknad, konkurrenter eller potentiella partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se