Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma minskar tillfälligt kostnadsbasen för att stå starkare när Europa öppnar upp igen

Pressmeddelande 2020-04-03

ArcAroma minskar tillfälligt kostnadsbasen för att stå starkare när Europa öppnar upp igen

ArcAroma AB (ArcAroma) har beslutat att från den sjätte april anpassa den totala kostnadsnivån i bolaget och inleder därmed en period med lägre aktivitetsnivå inom utvalda områden. Orsaken är Coronavirusets utveckling och dess tillfälligt negativa påverkan på affärsmöjligheterna. ArcAroma har beslutat att varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. Korttidspermitteringen beräknas pågå fram till den 31 maj. ArcAroma avvaktar med nya utvecklingsprojekt tills att en kontinuerlig försäljning återigen har upprättats.

”Vi bedömer att den riktade nyemissionen i februari ger oss utrymme för en god finansiell stabilitet som ska ta oss igenom Coronakrisen och vi har likviditet för mer än 12 månader. Vi förbereder oss för att kunna bedriva ett effektivt försäljningsarbete och vi har den leveransberedskap som behövs när gränser på nytt öppnas och restriktioner så småningom lyfts”, säger Johan Möllerström, CEO på ArcAroma.

I Kina har ArcAromas pågående kontraktsförhandlingar skjutits framåt i tiden, men nu ser vi att marknaden öppnar för återupptagna förhandlingar. Det är en markant förändring mot bara för några veckor sedan. I Europa har utvecklingen gått i motsatt riktning vilket påverkar tidigare inplanerade kundmöten och säljaktiviteter. ArcAroma har en stor offertportfölj från föregående år som bearbetas genom digitala kanaler.

Bolaget arbetar målinriktat med att utveckla en effektivare försäljningsorganisation inför kommande säsong och har under mars arbetat fram ett mer komplett försäljningsnätverk i det viktiga medelhavsområdet. Våra två egna försäljningsresurser i Grekland och i Italien är inte påverkade av neddragningen utan bearbetar marknaderna i medelhavsområdet. Det finns också signaler om innovationsstöd från EU avseende modernisering av olivoljeproduktion runt Medelhavet, vilket ökar möjligheterna för ArcAromas teknik och affärsmöjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 08.30.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten, Milano och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se