Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Godkänt patent i Japan

Pressmeddelande 2019-12-27                 

Godkänt patent i Japan

ArcAroma har erhållit patent i Japan avseende bolagets kombinationsansökan. Tekniken är applicerbar inom flera områden såsom vattenrening, biogaseffektivisering, ballastvattenbehandling med mera. Den nya patentfamiljen beskriver hur olika biologiska partiklar effektivt selekteras ur ett flöde inför en behandling med CEPT® plattformen, vilket ger minskad belastning i biosteget och ökad effektivitet den tillhörande biologiska processen.

ArcAromas patentombud, AWA, har meddelat att Japan nu har godkänt och meddelat patent avseende ytterligare en av bolagets patentansökningar. Det aktuella patentet skyddar särdragen hos den kombinationsbehandling som med framgång använts i fält för behandling av främst avloppsvatten. Genom att tillsätta ett ämne till vattenflödet kan biologiskt material enkelt filtreras ut och därmed kan torrsubstansen ökas inför behandling med CEPT®. På detta sätt kan man fokusera CEPT® behandlingen till den fraktionen i flödet med störst innehåll av rötbara biologiska partiklar. Resultatet blir en ännu högre energieffektivitet då behandlingen fokuseras på den rötbara fasta fraktionen vilket medför att även utbytet av biogas ökas.

Det nya patentet är mycket välkommet då ArcAroma nyligen har ökat sin närvaro i regionen. Samtidigt utgör det nya patentet en viktig milstolpe i ArcAromas patentstrategi. ArcAroma har dels breda patent som beskriver införandet av tekniken i processindustrin tillsammans med de centrala lösningar som möjliggjort framtagandet av en extremt energieffektiv CEPT® generator. Dessa patent kompletteras successivt med smalare ansökningar som fokuserar på viktiga centrala komponenter eller metoder. ArcAroma har en strategi att  söka patent i länder där det finns en marknad, konkurrenter eller potentiella partners.

  • Det är mycket glädjande att vi nu fått ytterligare ett nationellt patent. I detta patent kombinerar vi olika metoder och får ett resultat i enlighet med principen 1 + 1 = 3. Vi använder en substans som tillverkas i relativt stor skala men som nu får ytterligare ett nytt intressant användningsområde. Det finns pågående samtal med en internationell aktör som tillverkar och marknadsför just denna substans globalt. Nu ser vi fram emot resultaten från de industriella utvärderingarna av dynaCEPT® på Egå, Aarhus Vand och Källby, VASYD för att därefter med gemensamma aktiviteter föra ut tekniken i en bredare användning på exempelvis reningsverk där vinsterna är stora och där kapacitetsökning utan nya volymer skapar stora möjligher i växande storstäder, säger Johan Möllerström, CEO, ArcAroma AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2019 kl. 10.00.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se