Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Rättelse av pressmeddelande angående första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden

Pressmeddelande 2019-12-02

Rättelse av pressmeddelande angående första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden

I pressmeddelande den 2 december 2019 från ArcAroma framgick ej namnet på den franska olivoljeproducent som blir samarbetspartner i en industriell utvärdering. Därför gör ArcAroma denna rättelse. Namnet på kunden är Olives de Nyons/Vignolis. Nedan följer rättat pressmeddelande i sin helhet.

ArcAroma har fått en förfrågan från Olives de Nyons/Vignolis, en större väletablerad fransk olivoljeproducent, gällande oliveCEPT® ODIN för en demonstration och produktion med de lokala olivsorterna. Systemet ODIN kommer att installeras och beräknas vara redo för en industriellutvärdering från den andra veckan i december.

Denna förfrågan innebär att vi nu har möjlighet att nå fram på ytterligare en marknad. Vi ser fram emot utvärderingsperioden med vår nya franska samarbetspartner och den kommande utvärderingen av ODINs prestanda utifrån de lokala olivsorterna, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.

Den franska olivoljeproduktionen är liten jämfört med andra europeiska producerande länder men de har en mycket hög olivoljekvalitet. Den kalla behandling som oliveCEPT® tillämpar i extraktionsprocessen för olivolja höjer produktionen till högre kvalitetsnivåer och hjälper också till att förbättra produktionseffektiviteten i sin helhet. Systemet oliveCEPT® ODIN är ArcAromas mest kraftfulla maskin som har en kapacitet att behandla upp till sex kubikmeter per timme.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 17.25.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se