Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

En oliveCEPT® såld till Campoenguera i Spanien

Pressmeddelande 2019-11-28

En oliveCEPT® såld till Campoenguera i Spanien

Framgångsrika prestandatester vid kunden Campoengueras produktionsanläggning har nu resulterat i försäljningen av en oliveCEPT® till kunden, i linje med avtalet. Campoenguera, olivoljeproducent i Valenciaregionen i Spanien, installerade en oliveCEPT®-enhet som togs i drift för en testperiod i början av november. Efter närmare en månads drift visade resultaten en betydligt ökad avkastning i olivoljeproduktionen som var långt över den förväntade nivån enligt avtalet.

Investeringen i oliveCEPT® vid Campoengueras produktionsanläggning har en avkastning på investering (ROI) som motsvarar mindre än två produktionssäsonger baserat endast på avkastningsökningen. Med tanke på de förbättringar som även visas på olivoljekvaliteten i form av ökade näringsämnen, finns en god potential att motivera ett högre olivoljepris som gör att ROI blir ännu kortare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se