Categories
Aktuellt Press

ArcAroma tillkännager valberedning inför årsstämman 2020

ArcAroma AB’s valberedning inför årsstämman den 28 maj 2020, har tillsatts enligt beslut för valberedningens tillsättande från årsstämman 2019, vilket innebär att den skall utses utifrån de tre största ägarna röstmässigt per den 30 september 2020. Valberedningen består av:

  • Christer Jönsson representerande Pär Henriksson & PL Holding AB
  • Martin Linde, representerande P O  Rosenqvist via Ironblock AB
  • Anders Hättmark representerande Confidera Syd AB

Christer Jönsson är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen senast den 27 februari 2020 via e-post till info@arcaroma.com eller via brev till ArcAroma AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

För styrelsen,

Peter Ahlgren, styrelseordförande

peter.ahlgren@arcaroma.com

(+46) 708 150 991

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se