Categories
Aktuellt Press

ArcAroma tillkännager valberedning inför årsstämman 2020

ArcAroma AB’s valberedning inför årsstämman den 28 maj 2020, har tillsatts enligt beslut för valberedningens tillsättande från årsstämman 2019, vilket innebär att den skall utses utifrån de tre största ägarna röstmässigt per den 30 september 2020. Valberedningen består av:

  • Christer Jönsson representerande Pär Henriksson & PL Holding AB
  • Martin Linde, representerande P O  Rosenqvist via Ironblock AB
  • Anders Hättmark representerande Confidera Syd AB

Christer Jönsson är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen senast den 27 februari 2020 via e-post till info@arcaroma.com eller via brev till ArcAroma AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

För styrelsen,

Peter Ahlgren, styrelseordförande

peter.ahlgren@arcaroma.com

(+46) 708 150 991