Categories
Aktuellt Press

Dokument inför årsstämman 17 oktober 2019

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-2019 och övriga dokument inför årsstämman i Arc Aroma Pure AB (AAP) tillgängliga för nedladdning.

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) 2019-10-17

Fullmaktsformulär årsstämma 2019-10-17

Valberedningens förslag inför årsstämma 2019-10-17

Principer för utseende av valberedning samt regler för valberedningen

Bolagsordning för ArcAroma AB, förslag inför årsstämma 2019

Årsredovisning 2018-2019