Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma patentansöker ny behandlingskammare

Pressmeddelande 2019-09-17

 ArcAroma patentansöker ny behandlingskammare

Arc Aroma Pure AB (ArcAroma) har lämnat in en svensk patentansökan för en nyutvecklad behandlingskammare. Den nya behandlingskammaren är optimerad för att genom PEF-behandling (juiceCEPT®) förlänga hållbarheten med bibehållen kvalitet samt höja extraktionsgraden av exempelvis flytande livsmedel som juice.

ArcAromas utvecklingsarbete har lett fram till en patentansökan med hög teknikhöjd som träffar helt rätt utifrån det växande intresset om ökad hållbarhet med bibehållen kvalitet från livsmedelsbranschen. Den tillgängliga storleken på juicemarknaden växer betydligt för oss genom vår möjlighet att kunna öka hållbarheten med bibehållen kvalitet med den nya behandlingskammaren, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.

Mervärden för kunderna inom hållbarhet består i att behandlingsprocessen bibehåller juicens naturliga näringsämnen genom låg uppvärmning, minimal syresättning och att ESL (Extended Shelf Life) kan ökas med 100 – 280 %. Hållbarhetsökningen ger våra kunder stora besparingar i produktionsprocessen i form av tid, lägre returer och logistikkostnader. Kunderna har nu möjlighet att öka den geografiska marknaden, såväl lokalt eller nationellt som internationellt.

Patentansökan för behandlingskammaren lämnades in den 11 september i Sverige. Avsikten är att utifrån ett godkännande fortsätta med en internationell PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) inom tolv månader, för att på sikt introducera den nya tekniken på ArcAromas nyckelmarknader.

Fördelen med den nya behandlingskammaren är att det skapas en mer homogen behandlingsvolym där kanteffekterna minimeras samtidigt som förlusteffekterna  är mycket små.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2019 kl. 11.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se