Categories
Aktuellt

Arc Aroma Pure tillkännager valberedning inför årsstämman 2019

Arc Aroma Pure AB’s valberedning inför årsstämman 2019, som kommer att hållas den 17 oktober 2019, har tillsatts enligt beslut från årsstämman 2018, vilket innebär att den skall utses utifrån ägandet per den 30 april 2019. Valberedningen består av:

  • Mats Jacobson representerande Pär Henriksson & PL Holding AB
  • Martin Linde, representerande P O  Rosenqvist via Ironblock AB
  • Anders Hättmark representerande Confidera Syd AB

Anders Hättmark är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 28 augusti 2019 via e-post till info@arcaroma.com eller via brev till Arc Aroma Pure AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se