Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Pilotprojekt för juiceCEPT® bekräftar ökad extraktion

Pressmeddelande 2018-12-18 Pilotprojekt för juiceCEPT® bekräftar ökad extraktion Arc Aroma Pure AB (ArcAroma) har nu genomfört ett tidigare kommunicerat industriellt pilotprojekt med nya produkten juiceCEPT® tillsammans med en utvald kund. Projektmålen uppfylldes av ArcAroma. Det två dagar långa pilotprojektet påvisade en ökad juicevolym i industriell produktion samt upplevda förbättringar i form av smak, doft, struktur och färg. – Det avslutade pilotprojektet bekräftar de fördelar som juiceCEPT® skapar genom ökad extraktion och förbättrade sensoriska värden. Genom projektet har vi fått bekräftat de uppsatta målen för att därmed kunna gå vidare med utvecklingen av juiceCEPT® som en blivande applikation för juiceindustrin, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma. Genom att mäta torrsubstansen, det som finns kvar av äpplet efter extraktion, kunde extraktionsvärdet mätas i pilottestet. Med hjälp av CEPT® ökade torrsubstansen med 9,3 % jämfört med extraktion från obehandlade äpplen. Efter detta genomfördes analyser av extraktionen följt av smakpanelstest kring smak, doft, struktur och färg. Smaktesten resulterade i att den CEPT®-behandlade juicen fick högre poäng än den obehandlade juicen. De positiva kommentarerna var bland annat att den behandlade juicen upplevdes ha mer framträdande äppelsmak, mer doft och en fylligare konsistens. Nästa steg för ArcAroma blir att genomföra ytterligare inplanerade pilotprojekt inom den del av juicemarknaden som framställer kallpressade juicer. I kommande projekt blir det även viktigt att fastställa resultat som ökad hållbarhet och ökningen av ”polyfenoler”, de organiska färgämnen med mycket antioxidanter som uppstår genom CEPT®-behandlingen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 08.30. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com    

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se