Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma inleder industriell pilot med juiceCEPT

Pressmeddelande 2018-11-27 ArcAroma inleder industriell pilot med juiceCEPT Arc Aroma Pure AB (ArcAroma) inleder i dagarna ett industriellt pilotprojekt med juiceCEPT®. Projektet är en naturlig fortsättning på internt innovationsarbete och skall genomföras tillsammans med en utvald kund. Projektmålen är att påvisa en ökad juicevolym i en industriell produktion samt bestämma de sensoriska förbättringarna i smak, doft, struktur, färg, etc. Detta innebär att ArcAroma förstärker affärsområdet Food med produkten juiceCEPT® efter en mycket aktiv höst med tio driftsatta oliveCEPT® runt Medelhavet. I bolagets senaste nyhetsbrev presenterades den nya produkten juiceCEPT® inom affärsområdet Food. Nu inleds det första pilotprojektet i en industriell skala hos utvald kund. Projektet kommer att genomföras under två dagar och skall följa ett framtaget protokoll där målet är att, genom analyser och med stöd av en smakpanel, objektivt påvisa de positiva effekter som juiceCEPT® har. Interna försök har visat att CEPT®-teknologin förlänger såväl hållbarhet som ökar extraktionen påtagligt. juiceCEPT® är en energisnål kall metod utan behov av tillsatser som ger en lägre energiförbrukning samtidigt som smak, färg och struktur bevaras intakt. Vi förväntar motsvarande resultat i industriell skala. Producenter av flytande livsmedel efterfrågar ny teknik, detta drivs av konsumenternas krav på mer hälsosamma och nyttiga produkter där vitaminer, mineraler, smak och färskhet bevaras. Något som kan uppnås med juiceCEPT® som samtidigt bidrar till en enklare logistik, ett minimerat matsvinn och lägre förbrukning av såväl vatten som energi. – Forskning och utveckling Food går för långsamt, många producenter förlitar sig fortfarande på traditionell teknik. Vår rena teknologi passar väl in hos dryckestillverkarnas och uppfyller deras behov. Nu när ArcAroma har tagit sej igenom en mycket aktiv höst, med bland annat 10 genomförda oliveCEPT® installationer, kan vi gå vidare och lyfta ut juiceCEPT® från innovationsavdelningen för skarpa försök tillsamman med industrin. Med detta pilotprojektet kommer vi för första gången kunna visa fördelarna med juiceCEPT® även i en industriell skala. Ett lyckat utfall kommer att stärka vår produktportfölj ytterligare, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 08.30. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com      

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se