Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Årsstämmoprotokoll

Årsstämmoprotokoll 2018-10-16 Bilaga 3 VD-s anförande årsstämma 2018-10-16 Bilaga 4 Valberedningens förslag inför årsstämma 2018-10-16 Bilaga 5 Avrapportering KPMG årsstämma 2018-10-16 Bilaga 2 Årsredovining 2017-2018 Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com