Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Viktigt kommersiellt patent beviljas i Sverige

Pressmeddelande 2018-08-28                  Viktigt kommersiellt patent beviljas i Sverige AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) att Patentverket avser att godkänna en kommersiell patentansökan. Ansökan beskriver behandlingskammaren som används för behandling av bland annat olivskördar, avloppsslam och råvara för biogasframställning. Fokus i ansökan är utformningen av kammaren och dess elektroder samt hur hela kammaren eller elektroderna enkelt kan bytas ut av slutanvändaren med minimal inverkan på processen.

  • Jag grundade ArcAroma för drygt tio år sedan och tog samtidigt fram en affärsplan som jag konstaterar att vi i stort följer även idag. ArcAroma har rekryterat ytterst kompetent och engagerad personal som installerat CEPT®-plattformar runt om i världen. Det finns många utmaningar att hantera men ArcAroma står väl rustat inför en spännande framtid, säger Pär H Henriksson, uppfinnare och grundare av ArcAroma.
ArcAroma innehar breda patent och patentansökningar som beskriver införandet av tekniken och metodiken i processindustrin tillsammans med de centrala lösningar som möjliggjort framtagandet av en energieffektiv CEPT®-generator. Dessa patent och patentansökningar kompletteras med smalare ansökningar som fokuserar på centrala komponenter likt den nu aktuella som beskriver kammaren. ArcAroma väljer att söka patent i länder där det finns en marknad, konkurrenter eller potentiella partners. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 08.30. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se