Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

oliveCEPT® klart för kommersialisering

Pressmeddelande 2018-02-27

oliveCEPT® klart för kommersialisering

Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB (”ArcAroma”) presenterar nu de framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering. Efter ArcAromas tekniska förbättringar i produktionslinjen hos olivoljeproducenten Il Frantolio di D’Amico i Italien, kunde en ökad avkastning på 6-10% verifieras. Den elektroniska utrustningen samt behandlingskammaren justerades något för att uppnå detta. Samtidigt hölls den termiska effekten på en försumbar nivå, dvs mindre än 0,5 °C. ArcAroma kan nu presentera ett affärscase för kunder som visar på en återbetald investering inom två till tre år. Parametrar avseende möjliga prisökande kvalitetsförbättringar i den producerade olivoljan som noterats tidigare, analyseras för närvarande. ”Vi har nu genomfört en produktutveckling av oliveCEPT® som resulterat i ett helt nytt smart styrsystem som kan kontrolleras av den befintliga produktionsanläggningens egna system. Därmed kan vi uppnå samma produktionsökningar med oliveCEPT® i en automatisk drift som när våra medarbetare är på plats och sköter systemet. Våra tester i industriell miljö visar att systemet levererar, vilket ger kunden en stor ekonomisk fördel och kort återbetalningstid,” säger Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure. Inom akademin har oberoende studier om PEF-tekniken, dvs pulserande elektroniska fält, utförts på labbnivå sedan 2011. ArcAroma är däremot den enda aktören som kan presentera verifierat goda resultat för produktionseffektivitet och utvinningskvalitet i en fullskalig industriell produktionslinje. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *