Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

oliveCEPT® klart för kommersialisering

Pressmeddelande 2018-02-27

oliveCEPT® klart för kommersialisering

Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB (”ArcAroma”) presenterar nu de framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering. Efter ArcAromas tekniska förbättringar i produktionslinjen hos olivoljeproducenten Il Frantolio di D’Amico i Italien, kunde en ökad avkastning på 6-10% verifieras. Den elektroniska utrustningen samt behandlingskammaren justerades något för att uppnå detta. Samtidigt hölls den termiska effekten på en försumbar nivå, dvs mindre än 0,5 °C. ArcAroma kan nu presentera ett affärscase för kunder som visar på en återbetald investering inom två till tre år. Parametrar avseende möjliga prisökande kvalitetsförbättringar i den producerade olivoljan som noterats tidigare, analyseras för närvarande. ”Vi har nu genomfört en produktutveckling av oliveCEPT® som resulterat i ett helt nytt smart styrsystem som kan kontrolleras av den befintliga produktionsanläggningens egna system. Därmed kan vi uppnå samma produktionsökningar med oliveCEPT® i en automatisk drift som när våra medarbetare är på plats och sköter systemet. Våra tester i industriell miljö visar att systemet levererar, vilket ger kunden en stor ekonomisk fördel och kort återbetalningstid,” säger Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure. Inom akademin har oberoende studier om PEF-tekniken, dvs pulserande elektroniska fält, utförts på labbnivå sedan 2011. ArcAroma är däremot den enda aktören som kan presentera verifierat goda resultat för produktionseffektivitet och utvinningskvalitet i en fullskalig industriell produktionslinje. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se