Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland

Pressmeddelande 2017-12-01

OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland

Som meddelats separat har OptiFreeze tecknat ett avtal om levereras av ett optiCEPT® system för industriellt bruk i Tyskland. Arc Aroma Pure AB är med 15.38% av aktierna den största ägaren i OptiFreeze. AAP är också medgrundare och även teknikleverantör till bolaget. Att ett avtal har tecknats med en stor aktör i Tyskland avseende installation och utvärdering är mycket glädjande för OptiFreeze men också för Arc Aroma Pure AB som såväl närstående ägare som leverantör. Detta är ett första steg mot ett kommersiellt genombrott även för OptiFreeze.

OptiFreeze meddelar att avtalet är ett direkt resultat av lyckade fullskaleförsök som genomförts i Lund. Avtalet uppges också vara ett första steg mot ett kommersiellt samarbetsavtal och köp. Arc Aroma Pure AB har i stor utsträckning medverkat vid intrimningen av systemet och genomför de modifieringar som krävts för de olika applikationer som OptiFreeze tagit fram. Det är därför en naturlig fortsättning att utrustningen installeras av representanter från OptiFreeze med stöd på plats i Tyskland av Arc Aroma Pure AB.

Avtalet tecknades i konkurrens med flera internationella aktörer och tillverkare av högspänningsgeneratorer. Kunden valde att satsa på OptiDry och OptiCEPT® generator som ansågs vara överlägsen. Det är särskilt roligt att även inhemska tyska konkurrenter var med i konkurrensen. OptiFreeze uppger att intresset för deras produkter och därmed optiCEPT® generatorn har ökat markant under senare tid bland annat som ett resultat av en betydligt aktivare marknadsföring och närvaro ute i Europa och resten av världen.

”- Jag är mycket glad och stolt över OptiFreeze framgångar, detta är till stor nytta för oss som närstående storägare och även som leverantör. OptiFreeze framgångar på marknaden påverkar även Arc Aroma Pure AB, vi räknar med att OptiFreeze framgångar kommer att resultera i fler affärer inom kort även för oss som teknikleverantör. Att kunder efter en noggrann upphandling har valt att satsa på OptiDry™ med vår optiCEPT® generator och vårt styrsystem är naturligtvis mycket hedrande och glädjande. Detta är ytterligare ett bevis att vår teknik ligger i absoluta framkanten,” säger Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure.

171201 PM OptiCEPT.pdf   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se