Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november

Pressmeddelande 2017-11-17

Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november

Den 21 november kl 09:00 (UTC+0) presenterar Arc Aroma Pure vid en av årets största konferenser inom biogas och hantering av organiskt avfall – European Biosolids and Organic Resources Conference. Över 250 delegater från Europa och resten av världen samlas för att knyta kontakter och lyssna till presentationer om bland annat de senaste innovationerna inom branschen. Kongressen äger rum den 20-21 november vid The Royal Armouries i Leeds, England.

– Konferensen ”The Biosolids” är ett utmärkt tillfälle för oss att presentera CEPT® och dess möjligheter inom biogas för en global publik, bestående av en mängd bolag, beslutsfattare och kunniga personer inom branschen. Genom att kombinera konventionell värmebehandling ”THP”, som är särskilt effektivt för mindre mikroorganismer, med dynaCEPT® kan en 1+1=3 ekvation uppnås. Vår närvaro i Leeds är helt i linje med vår strategi att knyta kontakter som vi behöver för att driva framtida försäljning på den engelska marknaden, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure.

Tekniken att kombinera traditionell värmebehandling med dynaCEPT® har genom laboratorieförsök och fullskaliga tester visat att gasproduktionen i ett avloppsreningsverk kan öka, genom att organiskt material fångas upp på ett effektivt sätt och näringsämnen frigörs.

Under konferensen, som äger rum en gång per år, får deltagarna ta del av och diskutera legala förändringar inom branschen, banbrytande teknologi, goda affärsexempel och erfarenheter samt den senaste forskningen. Läs mer om den årliga konferensen European Biosolids and Organic Resources Conference hemsida: http://european-biosolids.com/.

171117 PM AAP European biosolids.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se