Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation

Pressmeddelande 2017-09-14

Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure, har accepterat en inbjudan att presentera bolagets landvinningar, vid 2nd World Congress on Electroporation. I presentationen, som hålls den 25:e september klockan 15:45, konstateras att bolagets CEPT®-plattform nu finns närvarande på tre kontinenter och används i industriell drift inom framförallt tre områden – extraktion av olivolja, effektivisering av biogasproduktion och för optimering av avloppsreningsverk. Kongressen hålls i Norfolk (VA), USA, den 24 – 28 september.

Presentationen, som har titeln ”The CEPT®-platform, experience from industrial use on three cotangents”, kommer att hållas måndagen den 25:e september under rubriken ”Invited Speakers: Environmental and Commercial PEF Applications for Microorganisms: Microalgae, Bacteria and Fungi”. Under presentationen, kommer CEPT®-plattformens applikationsområden, oliveCEPT®, bioCEPT® och dynaCEPT®, som nu befinner sig i industriell drift, att vara i fokus. Bolagets grundare Pär Henriksson kommer också att beröra applikationsområdet optiCEPT™ som presenteras senare i veckan, av Eda Demir från OptiFreeze. Presentationen kommer även att inkludera en retrospektiv betraktelse av de snart 30 år som Pär Henriksson har arbetat aktivt med PEF-teknologin – från inledande enkla experiment till det snabbväxande globala bolag som Arc Aroma Pure är idag.

  • ”Det är smickrande om än välförtjänt att vår grundare, Pär Henriksson, får en personlig inbjudan att delta och presentera i Norfolk, USA, vid 2nd World congess on Electroporation. Intresset för vår plattform och för PEF-tekniken i allmänhet växer lavinartat. Vi ser ett helt annat intresse för elektroporering idag jämförelse med det för några år sedan. Kongressen är en viktig mötesplats för professorer och ledande forskargrupper från akademin samt representanter från ett växande antal företag som utforskar applikationer baserat på elektroporation. Kongressen är ett mycket bra tillfälle för oss att nå ut ytterligare med fördelarna i vår CEPT®-teknik och knyta kontakter, alla i branschen kommer att vara där.”, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure.

Läs mer om WC2017 2nd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies på: https://wc2017.electroporation.net.

PM – 170914 Arc Aroma Pure inbjudna till 2nd world conf on Electroporation.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14:e september 2017 kl. 08.30.

 

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se