Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering

Pressmeddelande 2017-07-24

Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering

Arc Aroma Pure har erhållit mycket positiva resultat vid den nyligen genomförda industriella valideringen av oliveCEPT® i Argentina. oliveCEPT® har utvärderats i en produktionslinje hos livsmedelsföretaget Solfrut i Argentina där olivsäsongen är avslutad nyligen. De goda resultaten medför att AAP nu är mycket nära en kommersialisering av oliveCEPT®. Planen är nu att inleda lanseringen redan under 2017. Denna kommer att ske i ett nära samarbete med en global aktör och deras division som är aktiv inom livsmedelsoljor.

Som meddelats tidigare, pressmeddelande den 16:e juni, förlängdes årets olivsäsong till slutet av juli i Argentina. Detta möjliggjorde en mera omfattande validering av oliveCEPT® än vad vi planerat. Utvärderingen genomfördes i en av kunden Solfruts skarpa produktionslinjer. Resultaten har varit mycket goda och påvisar 8 – 15% större utbyte av olivolja, detta har uppnåtts vid en industriell drift på 3 ton/h. Resultaten har utvärderats av tredje part.

  • ”Jag kom nyligen hem från ett besök hos Solfrut i Argentina och konstaterar att kunden ser en tydligt förbättrad lönsamhet med oliveCEPT® och ett mycket kort ROI. Resultaten härifrån är ännu ett tydligt bevis att vår plattform levererar en tillförlitlig och hög effekt för våra kunder”, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure.

Lanseringen av oliveCEPT® kan i och med resultaten påbörjas redan under 2017, detta är ett år före plan. Försöken i Argentina har genomförts i ett nära samarbete med ett globalt teknikföretag, där målet är att gemensamt inleda en lansering av oliveCEPT®. oliveCEPT® kan appliceras på såväl den globala aktörens insålda produktionslinjer som i konkurrerande aktörers linjer.

PM 170724 Solfrut Argentina.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24:e juli 2017 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se