Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Positiva resultat vid industriell utvärdering av oliveCEPT®

Pressmeddelande Lund 2017-06-16

Positiva resultat har erhållits vid den industriella utvärderingen av oliveCEPT® i Argentina samtidigt har skördeperioden förlängts till slutet på juli vilket ger goda möjligheter att samla data vid den förlängda utvärderingen. Projektet genomförs i ett nära samarbete med ett globalt teknikföretag.

Som meddelades i april genomförs en industriell utvärdering av oliveCEPT® hos det välrenommerade argentinska livsmedelsföretaget Solfrut. Vår utsända representant på plats, meddelar nu att de preliminära resultaten som utvärderats av tredje-part, är positiva. Provtagning och analys genomförs av INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) vid San Juans universitet med stöd från universitetet i Perugia, Italien. oliveCEPT® anläggningen är installerad i en produktionslinje med kapaciteten 3 m3/h och har körts i full produktion sedan 22 maj.

Skördeperioden har förlängts med en månad, detta betyder att utvärderingen kommer att förlängas till och med juli månad. Förlängningen ger oss möjligheter att ytterligare trimma in utrustningen och samla data. Därmed kommer de slutgiltiga resultaten att vara tillgängliga under sensommaren.

”Vi ser lovande resultat från vår oliveCEPT®-anläggning hos Solfrut. Anläggningen processar för närvarande tre ton oliver per timme i en skarp produktionsanläggning och där möter högt ställda krav på industriell tillgänglighet. Vi är glada att utvärderingen kan fortgå ytterligare en månad, eftersom vi då får ännu bättre möjlighet att förfina vår plattform, säger Johan Möllerström, VD, Arc Aroma Pure.”

170616 PM AAP Argentina industriell utvärdering.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16:e juni 2017 kl. 08:30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och kontor i Shanghai. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se