Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

bioCEPT®-installationer genomförda i Kina

Pressmeddelande Lund den 28 april 2017

Arc Aroma Pure AB (AAP) har nu levererat och slutfört installationen av två bioCEPT®-system till ett reningsverk i Qingdao. Detta är de första systemen som har installerats av anställda på plats i Kina, enligt tidigare tecknat avtal med Qingdao Water Ltd.

Den 22:e september 2016 kommunicerades att AAP tecknat ett kommersiellt avtal med Qingdao Water Ltd (QW). Avtalet är ett led i bolagets långsiktiga satsning på den kinesiska marknaden. Den sålda bioCEPT®-anläggningen har nu levererats och installationen är slutförd hos kunden.

”Tack vare fokuserad personal på plats och ett helhjärtat stöd från organisation i Lund har vi landat denna viktiga milstolpe. Vi har nu två bioCEPT®-anläggningar installerade i Qingdao vid en av de modernaste anläggningarna i Kina. Installationen kommer att ge eko inte bara i Kina utan runt om i världen. Qingdao är en viktig referens i vår fortsatta internationalisering och marknadsföring vilken inkluderar en omfattande satsning på den kinesiska marknaden. Detta är ännu ett viktigt erkännande av vår innovativa CEPT®-teknik vilket stärker min syn att vi befinner oss mitt i AAP internationella kommersiella genombrott.”, säger Johan Möllerström, VD, Arc Aroma Pure.

CEPT®-generatorn V6, som är nyckelkomponenten i anläggningen, har levererats från Lund. Övriga delar till anläggningen har efter kund- och marknadsanpassning tillverkats och levererats av lokala aktörer i Kina. QW utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar vatten och avloppsanläggningar i framförallt staden Qingdao, som har cirka nio miljoner invånare.

170428 PM CEPT Kina.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, marknadsansvarig (+46) 705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28:e april 2017 kl. 08:30.

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se