Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure

Styrelseordförande Mikael Wahlgren har förvärvat aktier av huvudägaren Pär Henriksson, via PL Holding AB. Vidare har även den ordinarie styrelseledamoten Ebba Fåhraeus förvärvat aktier av huvudägaren Pär Henriksson, via PL Holding AB samt via marknaden. Transaktionerna slutfördes den 18:e april.

Styrelseordföranden Mikael Wahlgren har förvärvat 1000 B aktier av PL Holding AB, priset baserades på en volymvägd snittkurs för en 30 dagars period innan diskussionen initierades.

Ordinarie Styrelsemedlemmen Ebba Fåhraeus har förvärvat 1000 B aktier av PL Holding AB, priset baserades som ovan på en volymvägd snittkurs för en 30 dagars period innan diskussionen initierades. Utöver detta har Ebba Fåhraeus förvärvat 2490 B aktier via marknaden till gällande kurs.

Att bolagets styrelseordförande Mikael Wahlgren och den ordinarie ledamoten Ebba Fåhraeus visar sitt engagemang och sin tro på Arc Aroma Pure genom att gå in som ägare är en bekräftelse på den idé och det fundament som Bolaget vilar på, säger Johan Möllerström, VD, Arc Aroma Pure AB.

170425 PM AAP styrelsen köper aktier.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25:e april 2017 kl. 15:15.

www.arcaromapure.se

www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se