Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Förtydligande rörande aktieöverlåtelser

Pressmeddelande 2016-11-01

I ett tidigare PM, daterat 2016-10-28, har det meddelats att Johan Möllerström, tillträdande VD, Fredrik Cedmert, Supply Chain Manager, Eva Andersson, styrelseledamot, samt en extern part har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure AB (publ) ”AAP”. Frågor har ställts rörande dessa transaktioner varför detta förtydligande PM tagits fram.

Johan Möllerström, tillträdande VD i AAP, har förvärvat aktier av huvudägarna Pär Henriksson, via PL Holding AB och PO Rosenqvist, via Ironblock AB. Avtalet innebär att Johan Möllerström förvärvar 100 000 B aktier samt 50 000 A aktier av PL Holding AB och 50 000 B aktier av Ironblock AB, transaktionen kommer att ske den 8/11.

Fredrik Cedmert, Supply Chain Manager, förvärvar 4 000 B aktier av PL Holding AB. Transaktionen kommer att genomföras så snart detta är möjligt.

Eva Andersson, styrelseledamot, förvärvar 3 000 B aktier av PL Holding AB. Transaktionen kommer att genomföras så snart detta är möjligt.

I samtliga fall ovan är priset baserat på en volymvägd snittkurs för en 30 dagars period innan diskussionen initierades.

En industriell placerare har via ett ombud förvärvat 400 000 B aktier i AAP, transaktionen genomfördes den 28 oktober 2016. Priset sattes till 38 kronor per aktie.

Samtliga transaktioner genomförs eller har genomförts utanför marknaden.

Efter genomförande av dessa transaktioner har Pär Henriksson 41 000 aktier privat och PL Holding AB, 650 000 A aktier och 1 996 000 B aktier vilket motsvarar 29,97 % av kapitalet och 49,98 % av rösterna.

Utöver detta har PL Holding AB utfärdat en option till Johan Möllerström som ger honom rätten att inom två år köpa ytterligare 200 000 B aktier, priset kommer att beräknas på samma sätt som ovan.

PM 161101 AAP Klargörande aktieöverlåtelser.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, uppfinnare och grundare Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, t.f. VD 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Johan Möllerström, tillträdande VD Tel: 0768 – 86 81 78

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 16.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 10 medarbetare och omsatte 1,9 MSEK Q1 2016. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se