Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Johan Möllerström, tillträdande VD, förvärvar aktier

Pressmeddelande 2016-10-28

Johan Möllerström, tillträdande VD i Aroma Pure, förvärvar aktier av huvudägarna Pär Henriksson, via PL Holding AB och PO Rosenqvist, via Ironblock AB. Avtalet om överlåtelsen har tecknats idag och innebär att Johan Möllerström förvärvar 150 000 B aktier samt 50 000 A aktier med option att köpa ytterligare 200 000 aktier. Den första transaktionen i enlighet med detta avtal kommer att genomföras den 8/11. Utöver detta förvärvar även Fredrik Cedmert, Supply Chain Manager och Eva Andersson, styrelseledamot, aktier av PL Holding AB.

För att säkerställa att transaktionen sker på korrekt sätt, har parterna anlitat en extern part. I samband med transaktionerna har PL Holding samtidigt avyttrat ytterligare 400 000 B-aktier i AAP till en industriell placerare som visat stort intresse för bolaget, denna transaktion genomfördes den 28 oktober 2016. Transaktionerna har skett utanför marknaden.

”Alla som känner mig vet att tydlighet är ett av mina kännetecken. Jag är tydlig i kommunikation med såväl ägare som kunder och samarbetspartners. Samma gäller ägandet, jag vill vara en betydande ägare och tydligt visa min tro på bolaget och dess potential. Jag tillträder min post formellt vid årsskiftet, men har redan nu täta kontakter med mina framtida kollegor och marknaden. Arc Aroma Pure är i full gång med produktion, utveckling och utvärderingsprojekt. Bolaget går igenom en viktig förvandlingsfas där vi skapar ett marknadsorienterat bolag med tillverkning. En process där min passion, mina erfarenheter och min branschkunskap från många år som VD i Malmberg Water AB och delägare i MalmbergGruppen AB kan komma till nytta”, säger Johan Möllerström, tillträdande VD Arc Aroma Pure AB (publ.).

”Jag är mycket glad över att Johan Möllerström har accepterat uppdraget som VD i AAP. Johan är en mycket kvalificerad person som vet hur marknaden fungerar, hur man bygger upp en organisation och som känner många av aktörerna personligen. Johan visar nu sitt engagemang och sin tro på Arc Aroma Pure genom att gå in som storägare. Att ledande befattningshavare i bolaget väljer att följa Johan och tar motsvarande beslut är en bekräftelse på den idé som drivit mig under ett stort antal år, det känns som framtiden snart är här”, säger Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure AB (publ.) och majoritetsägare i PL Holding AB.

161028 Tillträdande VD förvärvar aktier.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, uppfinnare och grundare Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, t.f. VD 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Johan Möllerström, tillträdande VD Tel: 0768 – 86 81 78

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28:e oktober 2016 kl. 15.45.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 10 medarbetare och omsatte 1,9 MSEK Q1 2016. www.arcaromapure.se.

 

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se