Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Ny VD i Arc Aroma Pure

Johan Möllerström tillträder som ny VD för Arc Aroma Pure AB. Johan har under de senaste 10 åren varit VD för Malmberg Water. Han har byggt en global koncern av en lokal aktör och ökat omsättningen i Malmberg Water koncernen från 150 MSEK till över 500 MSEK.

Som tidigare meddelats lämnar Martin Linde sin post som VD för Arc Aroma Pure. Styrelsen och ledningsgruppen har aktivt letat efter en kompetent ersättare som kan bygga vidare och kan ta Arc Aroma Pure med CEPT® konceptet till den internationella arenan. Ett antal nyckelkompetenser och egenskaper identifierades inför rekryteringen. Under processen som genomfördes i samarbete med en extern rekryteringskonsult, har Johan Möllerström stått fram som det givna alternativet i en mycket hård konkurrens med flera starka kandidater. Han uppfyller samtliga av de högt ställda krav som ställs på en ny ledare för AAP. Johan tillträder sin post snarast, dock senast 1/1-17.

Johan Möllerström har en intressant bakgrund. Under de senaste 10 åren har han varit VD för Malmberg Water. Ett bolag som under Johans ledning har gått från att vara en lokal spelare med en omsättning på drygt 150 MSEK, till att vara en global aktör med en omsättning runt 500 MSEK. Möllerström har tagit Malmberg Water till en position som marknadsledare i Europa avseende biogasrening. Vidare har Johan under fem år verkat som Ordförande i branchorganisationen för Vattenreningsindustrin, Varim. Han har utvecklat organisationen som nu är en professionell branschorganisation med ett stort påverkansområde.

”Att få möjligheten att vara delaktig i den resa som AAP är på väg, är en förmån. Jag är personligen entusiastisk och full av energi för att få kasta mig över de utmaningar som ligger framför bolaget. Jag hoppas och tror att min passion för teknisk försäljning och att bygga bolag kommer att lyfta AAP”, säger Johan Möllerström, ny VD för Arc Aroma Pure AB.

”Vi är mycket glada att Johan blir en del av AAP, en kvalificerad toppkraft som vet hur marknaden fungerar och som känner många av aktörerna personligen. Rekryteringsprocessen har varit överväldigande, flera otroligt kompetenta krafter visade intresse, ett bevis att vårt varumärke är starkt, samtidigt som förväntningarna är höga. Jag är övertygad om att Johan är den kugge vi behöver i maskineriet för att lyfta bolaget ytterligare och sätta fokus på att driva kommersialiseringen. Vi ser redan nu att vi har många intressanta förfrågningar både i Sverige, Europa och globalt och jag är övertygad om att Johan kommer att förvalta arvet mycket väl. Jag vet att Johan är en tuff och driven ledare, då vi har suttit på var sin sida vid förhandlingsbordet när AAP och Malmberg tecknade avtal. Nu ser vi fram emot att göra samma resa som Johan visat att han kan genomföra, öka försäljningen och snabbt nå en omsättning i paritet med bolagets potential”, säger PO Rosenqvist, Styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB.

160930 Ny VD i Arc Aroma Pure.pdf För ytterligare informantion, kontakta: PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

160317-023_PO

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30:e september 2016 kl. 08.00

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 10 medarbetare och omsatte 1,9 MSEK Q1 2016. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se