Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

oliveCEPT® har levererats till Italien

Två kompletta oliveCEPT®-anläggningar har levererats till våra samarbetspartners i Italien. Som tidigare meddelats har AAP tecknat ett samarbetsavtal med en global aktör. Avtalet innebär att Aktören ska utvärdera oliveCEPT® i samarbete universitetet i Perugia. Avtalet är långsiktigt och avser, förutom utvärdering även en möjlig global kommersialisering samt service och support.

oliveCEPT®-systemen har byggts, konfigurerats och testats vid Arc Aroma Pures anläggning i Lund, de har därefter demonterats och packats för leverans till Italien. Under de närmaste veckorna kommer personal ifrån Lund att åka ner till Italien för att på plats vid universitetet i Perugia installera och drift ta anläggningarna. Detta arbete kommer att ske i samarbete med Universitetet och vår partner. Vår personal kommer att säkerställa att förutsättningarna är optimala och att utrustningen är körklar då olivsäsongen inleds.

Utvärderingen kommer att genomföras i ett samarbete, där man först kommer att pröva oliveCEPT® i en större testanläggning vid universitetet och därefter genomföra fullskaliga försök på en industriell olivpress i närområdet. Representanter från AAPs samarbetspartner kommer att vara delaktiga genom hela utvärderingsprocessen, som utförs av Universitetets personal.

”Vi är imponerade av våra samarbetspartners, hela processen har hanterats på ett ytterst professionellt sätt. Allt från sonderande samtal, till avtal, till utvärdering, har genomförts snabbt och transparent. Inget har lämnats åt slumpen. Hela kedjan med logistik, laboratorieutvärdering, industriell utvärdering finns på plats. Anläggningarna har nu lämnat Lund och det är med stor glädje och tillförsikt som vi ser fram emot olivsäsongen“, säger PO Rosenqvist, Styrelseordförande Arc Aroma Pure AB.

PM 160919 Leverans av oliveCEPT.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se 160317-051_PO

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19:e september 2016 kl. 08.00.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

 

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se