Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Förstärkning i organisationen

Arc Aroma Pure förstärker organisationen och anställer Fredrik Cedmert som Supply Chain Manager med tillträde den 15:e september.

Fredrik Cedmert kommer att ansvara för uppbyggnaden av en produktionsorganisation med målet att möta det ökande intresset för våra produkter som är baserade på den patenterade CEPT®-plattformen. Fredrik kommer att ansvara för hela kedjan från inköp och upphandling till produktion, kvalitetssäkring, utleverans och underhåll.

Fredrik har en ekonomutbildning i botten och har lång internationell erfarenhet av att bygga upp en effektiv produktionskedja inom elektronikbranschen. Han har i ledande ställning arbetat inom företag som Flextronics och GN Netcom.

”- Vi är mycket glada att Fredrik har tackat ja till vårt erbjudande och ser anställningen av honom som ett viktigt steg i utvecklingen av bolaget för att möta det intresse vi ser inom olika marknadssegment och regioner. Fredrik har en bakgrund inom elektronikbranschen där ledtiderna är korta och nätverk viktiga. Vi är övertygade om att Fredrik kommer bidra med viktig kompetens och erfarenhet till bolaget i ett skede där vi ser antalet skarpa affärer öka och inser vikten av att ha en väl fungerande kedja från inköp till leverans och support. Å Arc Aroma Pures vägnar vill jag hälsa Fredrik mycket välkommen till ett dynamiskt företag“, säger PO Rosenqvist, Styrelseordförande Arc Aroma Pure AB.

160916 AAP Rekrytering av Ssupply Chain Manager.pdf

160317-051_PO För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, ordförande 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16:e september 2016 kl. 08.00.  

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se