Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Valberedning inför stämma 2016

Nomination Committee

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.  Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningen består av Anders Thomasson, utsedd av P O Rosenqvist, Mats Jacobson, utsedd av Pär Henriksson Anders Hättmark, aktieägare

Valberedningen har utsett Anders Thomasson till valberedningens ordförande.

Aktieägare är välkommen att lämna förslag till valberedningen genom mail till: valberedningen@arcaromapure.se

 AAP Valberedning 2016.pdf

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se