Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Ansluts till Nasdaq First North Premier

Från den 15 april handlas Arc Aroma Pure AB på Nasdaq First North Premier. Detta innebär att Nasdaq godkänt AAPs ansökan om anslutning och därmed anser Nasdaq att bolaget AAP implementerat och följer de striktare regler och krav gäller för detta segment. Detta är i stort sett samma som de som appliceras på bolag listade på de reglerade marknaderna som NASDAQ OMX. Anslutningen till Nasdaq First North Premier är en kvalitetsstämpel, samtidigt öppnar anslutningen för ytterligare institutionella investerare att investera i bolaget. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, ”AAP B” även ISIN kod och Orderbook ID är oförändrat.

Som tidigare har meddelats har AAP sedan hösten 2015 tillämpat International Financial Reporting Standards (IFRS) som är en internationell standard för redovisning av företags och organisationers ekonomi. IFRS regleras av International Accounting Standards Board och utgår från ett principbaserat synsätt som ger företagen möjlighet att verksamhetsanpassa sina finansiella rapporter. På First North finns ett särskilt segment; First North Premier. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler vad gäller informationsgivning samt redovisningsprinciper än de bolag som är noterade på First North. Dessa striktare krav överensstämmer i stort med de regler som uppställs på NASDAQ OMX. Införandet av IFRS har skett med stöd av bolagets revisorer vid Mazar. Anslutningen innebär att Arc Aroma Pure AB att det uppfyller de specifika kraven för Nasdaq First North Premier och möjliggör för ytterligare institutionella ägare att investera i Arc Aroma Pure AB.

”Arc Aroma Pures ansökan om anslutning till Nasdaq First North Premier har bifallits mycket snabbt. Jag ser detta som ytterligare ett viktigt framsteg. Jag konstaterar att Arc Aroma Pure befinner sig en mycket aktiv och spännande fas, bolaget utvecklas enligt plan. Anslutningen till Nasdaq First North Premier är naturligt steg mot målet att notera bolaget på en reglerad handelsplats, gärna inom Nasdaq OMX-sfären som utgör ett starkt och välkänt varumärke även globalt. Den nu införda redovisningsstandarden, IFRS, medför att vi tar bolaget till en högre nivå. Detta gynnar samtidigt våra aktieägare i form en fylligare ekonomisk rapportering lik den som tillämpas av bolagen på de stora reglerade marknaderna. ”, säger Martin Linde, VD Arc Aroma Pure AB.

Ladda ner nyheten som här. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

160317-251

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 -463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se