Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB i joint venture med China Cleantech Accelerator Ltd

Arc Aroma Pure AB i joint venture med China Cleantech Accelerator Ltd

Arc Aroma Pure startar ett dotterbolag i Kina. Ett joint venture samarbetsavtal har tecknats med China Cleantech Accelerator Ltd “CCA”, med säte i Linggang, Shanghai, Kina. I enlighet med avtalet kommer ett gemensamt dotterbolag att bildas i Kina för att marknadsföra och sälja BioCEPT® till aktörer inom vattenrening och biogasproduktion lokalt i Kina. Finansiering av verksamheten sker via lokala partners i Kina som erbjuds delägarskap i det kinesiska dotterbolaget. Arc Aroma Pure är majoritetsägare.  

Som tidigare har meddelats tecknades ett avtal mellan Arc Aroma Pure och CCA hösten 2015. I enlighet med detta avtal fick Arc Aroma Pure tillgång till olika faciliteter i Linggang, Shanghai. Som ett naturligt resultat av samarbetet och den dialog som varit aktiv mellan parterna har nu ytterligare ett avtal tecknats. VD Martin Linde och styrelseordförande PO Rosenqvist har besökt såväl CCA som ett antal lokala aktörer och tilltänkta kunder vid ett flertal tillfällen. Då intresset för CEPT® plattformen bedöms som mycket stort bildas nu ett gemensamt marknadsföringsbolag med lokal bemanning. Detta möjliggör en betydligt effektivare lansering på den kinesiska marknaden. Marknadsföringsinsatser kommer att initieras snarast och kommer att ske med stöd från moderbolaget i Sverige.

China Cleantech Accelerator Ltd har mycket goda kontakter med näringslivet i Kina. De har ansvar för kapitaliseringen av bolaget och ska attrahera investerare via sina uppbyggda nätverk. Kapitalanskaffning sker genom att erbjuda lokala aktörer att gå in som aktieägare. Arc Aroma Pure har för avsikt att kvarstå som majoritetsägare. Utbildning, framtagning av marknadsföringsmaterial och leverans av CEPT®plattformen ansvarar Arc Aroma Pure för. På sikt är planen att tillverka delar av utrustningen lokalt under licens samtidigt som nyckelkomponenter levereras från moderbolaget i Sverige.  Bolaget ska vara självfinansierat och betala för de tjänster som Arc Aroma Pure tillhandahåller.

”Jag är övertygad om att avtalet ger vår satsning i Kina en flygande start. China Cleantech Accelerator är mycket professionella och har en bred erfarenhet av den kinesiska marknaden. De har uppbyggda nätverk inom såväl det offentliga som det privata näringslivet. Ett nyvaknat och stort intresse för miljöteknik öppnar ytterligare möjligheter“, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande för Arc Aroma Pure AB och ansvarig för satsningen i Kina.  

”Nu kan vi erbjuda den kinesiska marknaden en innovativ processlösning inom vattenrening och biogas. Marknadsföringen av BioCEPT™ är igång och vi har identifierat ett antal opinionsledare som instegskunder. Signalerna vi får är positiva och det är min målsättning att starta två pilotanläggningar under innevarande år”, säger Carl Geng, VD på China Cleantech Accelerator Ltd.

Ladda ner nyheten som PDF här.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD Tel: 0706 – 73 09 68 E-post: martin.linde@arcaromapure.se PO Rosenqvist, styrelseordförande för Arc Aroma Pure AB och ansvarig för satsningen i Kina. Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Carl Geng, VD på China Cleantech Accelerator Ltd. Tel: +86 138 0176 6836 E-post: carlgeng@hotmail.com www.arcaromapure.se www.cept.info    

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se