Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Ny teknik ger ökad biogasproduktion med 22,5 procent vid Klippans reningsverk

Lundabolaget Arc Aroma Pures teknik möjliggör att på ett effektivt sätt kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. På Klippans reningsverk har plattformen använts som en del i en större installation, dynaCEPT. De första resultaten visar att biogasproduktionen har ökat med 22,5 procent jämfört med innan installationen. Tekniken har goda förutsättningar att öka reningsverkens lönsamhet inom biogasproduktion.

Ökningen är verifierad då produktionen återgick till tidigare lägre nivåer under ett planerat driftstopp. Förutom produktionsökningen har införandet av Arc Aroma Pures applikation inom biogasproduktion, bioCEPT®, resulterat i ytterligare ett antal positiva effekter. Exempelvis har minskade kostnader i anläggningen för luftning av det biologiska reningssteget noterats.

”Det finns ett stort behov av effektiva reningsverk och resultaten i Klippan är mycket uppmuntrande. Med CEPT®-plattformen skapas ett ekonomiskt incitament att satsa på vattenrening. Samtidigt finns ett stort antal äldre reningsanläggningar som nått kapacitetstaket och står inför stora investeringar och utmanande miljöavväganden. Med CEPT®-plattformen kan kapaciteten utökas utan krav på stora investeringar och förändringar i anläggningen”, säger Martin Linde, VD Arc Aroma Pure.

Anläggningen har varit i automatisk drift under cirka 3000 timmar efter en längre tids intrimning och försöksdrift. Den såldes till Klippan i september 2014 efter en genomförd pilotstudie och är delfinansierad av Energimyndigheten. Installationen gjordes under vintern 2014/2015 varefter tester och drifttagning genomfördes under våren.

”Av de 22,5 procents ökning i biogasproduktion vi har sett kan 13 procent hänföras direkt till Arc Aroma Pures applikation inom biogasproduktion”, säger Börje Andersson, driftansvarig på Klippans reningsverk.

”Det finns ett stort intresse lokalt och globalt för vår lösning. När vi har gjort våra pilottester och verifierat vår teknik kan vi på allvar sätta igång med försäljning. Genom att effektivisera framställningen av biogas ökar biogasen i energisystemet, vilket ger stora vinster för samhället”, säger Martin Linde.

Ladda ner nyheten som PDF här.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North. Erik Pensers Bankaktiebolag är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se