Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

VD förvärvar aktier i Arc Aroma Pure AB

VD förvärvar aktier i Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pures VD Martin Linde och Pär Henriksson, via PL Holding AB, har tecknat ett avtal med innebörden att Martin Linde förvärvar 500 000 aktier i Arc Aroma Pure AB av PL Holding AB. Den första transaktionen i enlighet med detta avtal genomfördes den 20 november 2015.

”I min roll som VD vill jag vara en betydande ägare och tydligt visa min tro på bolaget och dess potential. Vi är i full gång med verifieringen där vi säkerställer att vår teknik fungerar och samlar data att använda i marknadsföringen. Vi ser särskilt stora möjligheter inom biogas, avloppsrening och extraktion, samtidigt har vi andra lovande applikationer som står i kö”, säger Martin Linde, VD Arc Aroma Pure AB.

PL Holding har samtidigt avyttrat ytterligare 500 000 aktier i Arc Aroma Pure till ett tiotal investerare som visat stort intresse för bolaget, flertalet av dessa investerare är sedan tidigare ägare i bolaget. Även denna transaktion genomfördes den 20 november 2015.

Genom dessa transaktioner minskar PL Holding AB sitt ägande i bolaget från 51,5 till 39,34 procent av kapitalet och från 64,4 till 58,3 procent av rösterna.

”Jag är mycket glad att Martin Linde tydligt visar sitt engagemang och sin tro på bolaget genom att gå in som stor ägare. Samtidigt är det min förhoppning att de genomförda transaktionerna medför att aktien får en större spridning vilket kommer att leda till en ökad handel som attraherar ytterligare små och stora långsiktiga investerare”, säger Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure AB och majoritetsägare i PL Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordförande 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North. Erik Pensers Bankaktiebolag är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

 

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se