Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Godkänns för listning på Nasdaq First North

Godkänns för listning på Nasdaq First North samt offentliggör bolagsbeskrivning

Arc Aroma Pure AB (publ) (nedan ”Arc Aroma” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på Nasdaq First North. Sista dag för handel på AktieTorget är den 19 oktober 2015 och första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 oktober 2015.

Arc Aroma kommer fortsatt att handlas under kortnamnet AAP B med nuvarande ISIN-kod SE0004977452. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen.

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av börsen, vilken från och med idag finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.arcaromapure.se. I bolagsbeskrivningen presenteras den finansiella historiken för det första kvartalet 2015-05-01 – 2015-07-31 och motsvarande period året innan något mer ingående än i den senast presenterade delårsrapporten. Detta för att kvartalssiffrorna då blir jämförbara med helårssiffrorna 2014/2015 samt 2013/2014 i bolagsbeskrivningen.

Ladda ner bolagsbeskrivning här.

Erik Penser Bankaktiebolag kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på First North.

Kontaktinformation: Martin Linde, VD Tel: 0706 – 73 09 68 E-post: martin.linde@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget marknadsför sin patenterade CEPT®-generator på globala marknaden. Generatorn använder kortvariga högspänningspulser i syfte att öppna upp celler eller spränga cellmembran och döda oönskade mikroorganismer. CEPT®-generatorn har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra applikationsområden. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och är noterat på small cap-listan AktieTorget. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se