Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Nytt dotterbolag bioCEPT Sweden AB

Arc Aroma Pure AB nytt dotterbolag bioCEPT Sweden AB

Arc Aroma Pure AB har genomfört en avknoppning av marknadssegmentet biogas till bioCEPT Sweden AB. bioCEPT Sweden AB är ett helägt dotterbolag som får huvudansvaret för den globala marknadsföringen av bioCEPT® mot främst biogasindustrin.

bioCEPT Sweden AB har bildats genom att Arc Aroma Pure AB (publ) (AAP) har förvärvat Henriksson och Konsultpartners AB (HKAB) av huvudägaren PL Holding AB, ett bolag som ägs och kontrolleras av Pär Henriksson och Lillemor Glans. Köpeskillingen är symbolisk och uppgår till 300 000 kronor vilket i är i nivå med bolagets substansvärde vid övertaget.

Detta upplägg har en stor fördel för AAP då HKAB, som varit verksamt inom produktutveckling och produktion sedan 1990, har ett certifierat ledningssystem för kvalitet i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485 samt ett utbyggt nätverk av underleverantörer. Ledningssystemet certifierades 1997 och uppfyller även de behov som verksamheten inom koncernen AAP kan komma att kräva.

”Det är glädjande att vi kunnat genomföra denna enkla men samtidigt betydelsefulla affär. PL Holding har visat ett ägaransvar som har gett AAP förutsättningar för tillväxt och som vidare innebär att vi snabbt kan införa de rutiner och den verksamhetsstyrning som krävs i en koncern som AAP med forskning, utveckling, produktion och marknadsföring. Genom att lyfta ut marknadsföringen av den i huvudsak färdigutvecklade produkten bioCEPT® till ett separat marknadsbolag kan moderbolaget AAP ytterligare fokusera på nya applikationer och marknadssegment.” säger Martin Linde, VD AAP.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Linde, VD Tel: 0706 – 73 09 68 E-post: martin.linde@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget marknadsför sin patenterade CEPT®-generator på globala marknaden. Generatorn använder kortvariga högspänningspulser i syfte att öppna upp celler eller spränga cellmembran och döda oönskade mikroorganismer. CEPT®-generatorn har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra applikationsområden. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och är noterat på small cap-listan AktieTorget. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se